Vreme
WEB SPECIJAL 01/17, 1. mart 2017. / VREME

Predsednički izbori 1997. godine (I)

Slobodan Milošević je 1997. godine izabran za predsednika SRJ, a izbori za predsednika Srbije održavaju se paralelno sa izborima za republički parlament 21. septembra i 5. oktobra (drugi krug). Bilo je 17 kandidata. U drugom krugu učestvovali su Zoran Lilić, kandidat Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Nove demokratije, koji je dobio 1.474.924 glasa i Vojislav Šešelj, kandidat Srpske radikalne stranke, koji je dobio 1.126.940 glasova.

Republička izborna komisija je utvrdila da nijedan kandidat, u prvom krugu glasanja, nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, i odlučila da se glasanje, saglasno članu 7. Zakona o izboru predsednika Republike, ponovi.

Na ponovljenom glasanju najviše glasova dobio je Vojislav Šešelj 1.733.859, a Zoran Lilić je dobio 1.691.354.

Šešelju to nije bilo dovoljno za pobedu jer je Republička izborna komisija utvrdila da je na ponovljenom glasanju izašlo manje od polovine ukupnog broja upisanih birača u Republici, što je bio zakonski uslov da kandidat bude izabran, pa je odlučila da nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova za izbor na mesto predsednika Republike. Novi izbori raspisani su za decembar iste godine.

Održani:
1. krug – 21. septembra 1997.
2. krug – 5. oktobra 1997.

Rezultati glasanja u prvom krugu su:
Ukupan broj birača upisanih u biračke spiskove 7.188.544
Ukupan broj birača koji su glasali 4.131.487
Broj birača koji su glasali na biračkom mestu 4.090.501
Broj birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 35.636
Broj birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 5.378
Broj primljenih glasačkih listića 7.187.936
Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.051.448
Broj upotrebljenih glasačkih listića 4.128.889
Broj nevažećih glasačkih listića 155.860
Broj važećih glasačkih listića 3.973.029

redosled po br. glas.ime i prezime predlagačdobio glasova
1.Zoran LilićSocijalistička partija Srbije, Jugoslovenska levica i Nova demokratija1.474.924
2.dr Vojislav ŠešeljSrpska radikalna stranka1.126.940
3.Vuk DraškovićSrpski pokret obnove852.808
4.Miodrag-Mile Isakov Koalicija"Vojvodina"111.166
5.Vuk ObradovićSocijaldemokratija100.523
6.mr Nebojša ČovićDemokratska alternativa i Seljačka stranka Srbije93.133
7.dr Sulejman UgljaninKoalicija "Lista za Sandžak dr Sulejman Ugljanin"68.446
8.Milisav BankovićRadnička stranka Jugoslavije49.158
9.Milan Paroški Narodna stranka27.100
10.Miodrag Vidojkovićgrupa građana14.105
11.mr Predrag VuletićLiberalno-demokratska stranka11.463
12.Dragan ĐorđevićStranka državljana Srbije10.684
13.dr Milan MladenovićKoalicija "Preporod"10.112
14.Đorđe Drljačićgrupa građana9.430
15.Branko ČičićPartija prirodnog zakona7.097
16.Gvozden Sakićgrupa građana3.293
17.Radomir TukmanovićNapredna stranka2.647

U drugom krugu izbora, održanom 5. oktobra 1997. godine, učestvovala su dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu glasanja:
1. Zoran Lilić, kandidat Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Nove Demokratije,
2. dr Vojislav Šešelj, kandidat Srpske radikalne stranke.

Glasanje je obavljeno na 9.827 biračkih mesta.
Na tri biračka mesta glasanje je poništeno i, zbog toga što ne može da utiče na ukupne rezultate izbora, glasanje na ovim biračkim mestima nije ponovljeno.

Rezultati glasanja su:
Ukupan broj birača upisanih u biračke spiskove 7.210.557
Ukupan broj birača koji su glasali 3.531.063
Broj birača koji su glasali na biračkom mestu 3.483.644
Broj birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 40.613
Broj birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 6.806
Broj primljenih glasačkih listića 7.200.620
Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.668.545
Broj upotrebljenih glasačkih listića 3.529.436
Broj nevažećih glasačkih listića 104.223
Broj važećih glasačkih listića 3.425.213

Na ponovljenom glasanju kandidati su dobili sledeći broj glasova:
1.dr Vojislav Šešelj1.733.859
2.Zoran Lilić1.691.354

Republička izborna komisija, razmatrajući rezultata glasanja u drugom izbornom krugu, utvrdila je da je na ponovljenom glasanju izašlo manje od polovine ukupnog broja upisanih birača u Republici i da nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova.

Republička izborna komisija zaključila je da se, saglasno članu 9. Zakona o izboru predsednika Republike, ceo izborni postupak za izbor predsednika Republike mora ponoviti.