Vreme
WEB SPECIJAL 01/17, 1. mart 2017. / VREME

Predsednički izbori 1997. godine (II)

Novi izbori za predsednika Republike Srbije, održani su 7. i 21. decembra 1997. godine

Bilo je sedam kandidata. Jedan od kurioziteta ovih izbora je da je RIK odbio šesnaest kandidatura, a devet kandidata je odustalo.

Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Građanski savez Srbije i izvestan broj manjih stranaka bojkotovali su ovaj izborni proces.

Milan Milutinović, koga su predložili SPS, JUL i ND, u drugom krugu je dobio najviše glasova (2.181.808), i pobedio Šešelja koga je predložila Srpska radikalna stranka, a koji je dobio 1.383.868 glasova.

Republička izborna komisija je utvrdila da je na izbore izašlo više od polovine od ukupnog broja birača u Republici i da je Milan Milutinović dobio potreban broj glasova birača da bude izabran za predsednika Republike. Radikali su tvrdili da su izbori pokradeni.

Održani:
7. decembra 1997. godine (1. krug)
21. decembra 1997. godine (2. krug)

Prvi izborni krug

Glasanje je održano na osnovu utvrđene Liste kandidata za predsednika Republike, koja je imala sedam kandidata. Šesnaest kandidatura Republička izborna komisija je odbila jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove, a od devet kandidatura kandidati su odustali.

Glasanje je obavljeno na 9.844 biračkih mesta u Republici Srbiji.

Rezultati glasanja su:
Broj birača upisanih u birački spisak 7.226.947
Ukupan broj i % birača koji su glasali 3.812.010 (52,75 %)
- broj i % birača koji su glasali na biračkom mestu 3.758.334 (98,59 %)
- broj i % birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 43.139 (1,13%)
- broj i % birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 10.537 (0,28 %)
Broj primljenih glasačkih listića 7.230.491
Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.414.427
Broj upotrebljenih glasačkih listića 3.810.551
- broj i % nevažećih glasačkih listića 76.911 (2,02 %)
- broj i % važećih glasačkih listića 3.733.640 (97,98 %)

redosled po br. glas.ime i prezime predlagačdobio glasova
1.Milan Milutinović SPS, JUL i ND1.665.822
2.Vojislav ŠešeljSRS1.227.076
3.Vuk DraškovićSPO587.776
4.Vuk ObradovićSocijaldemokratija115.850
5.Dragoljub MićunovićDemokratski centar86.583
6.Miodrag Vidojkovićgrupa građana29.180
7.Miodrag VuletićLiberalno demokratska stranka21.353

 

Drugi izborni krug

Na ponovljenom glasanju za izbor predsednika Republike Srbije učestvovala su dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom izbornom krugu 7. decembra 1997. godine, i to:

Glasanje je obavljeno na istom broju biračkih mesta kao u prvom krugu.

Rezultati glasanja su:
Broj birača upisanih u birački spisak 7.225.860
Ukupan broj i % birača koji su glasali 3.683.714 (50,98%)
- broj i % birača koji su glasali na biračkom mestu 3.613.328 (98,09%)
- broj i % birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 57.725 (1,57 %)
- broj i % birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 12.661 (0,34 %)
Broj primljenih glasačkih listića 7.258.357
Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.569.867
Broj upotrebljenih glasačkih listića 3.680.995
- broj i % nevažećih glasačkih listića 115.319 (3,13 %)
- broj i % važećih glasačkih listića 3.565.676 (96,87%)

1. Milan Milutinović: 2.181.808 glasova
2. Vojislav Šešelj: 1.383.868 glasova