Vreme
VREME 1447, 27. septembar 2018. / VREME

Reagovanje:
PKB je 2012. ostvario rezultat bolji od većine konkurenata u zemlji i svetu

"Država protiv države", "Vreme" broj 1446

Tekst objavljen u prethodnom broju "Vremena" omogućio je svim čitaocima da dobiju niz informacija o poslovanju i prodaji PKB-a i napisan je profesionalno i nepristrasno. Mislim da je važno da čitaoci imaju još nekoliko informacija:

1. Ukupan poslovni prihod u 2010. bio je 34.369.000 evra da bi po preuzimanju od strane Grada Beograda prihod dostigao 60.809.000 evra.

2. Posebno je važno obratiti pažnju na poslovanje PKB-a u 2012. godini pošto je to jedina godina u kojoj je profesionalni menadžment imao uslove da ostvari pozitivan rezultat, jer su 2011. došli, a 2013. smo smenjeni kao rukovodstvo u Beogradu. Tačna je konstatacija da računovodstveni izveštaji ne odražavaju stvarno stanje poslovanja PKB-a u 2012. godini zato što je otpis obaveza povećao ostale prihode preduzeća za 1,3 milijarde dinara. Međutim, nije navedeno da su istovremeno kamate na te iste obaveze povećale finansijske rashode preduzeća za 1,5 milijarde dinara, što znači da je PKB-u u 2012. godini zbog otpisa obaveza rezultat veštački pogoršan, a ne poboljšan. Tako je PKB, pored rekordnog poslovnog prihoda od 6,9 milijardi dinara i nesporne poslovne dobiti od 800 miliona dinara, ostvario i neto dobit u iznosu od 348 miliona dinara u 2012. godini. Konačno, najznačajniji indikator uspešnosti poslovanja (EBITDA margina) kod PKB-a je u toj godini bio čak 22 odsto, što je znatno bolje od ostvarenog proseka poljoprivrednih preduzeća. Zbog toga se ne može reći da je PKB u kontinuitetu ostvarivao negativne rezultate, jer je u toj, za mene relevantnoj 2012. godini, ostvario ne samo pozitivan rezultat, već i rezultat koji je bolji od većine konkurenata u zemlji i svetu.

3. Tačne su tvrdnje Gorana Ješića da PKB nije plaćao nadoknadu gradu i republici za korišćenje zemljišta. I dalje nisam siguran da gradska kompanija treba da plaća gradu takvu nadoknadu. Ali ako prihvatimo da je to tržišno ispravno, onda je trebalo i da grad PKB-u plati za zemljište oduzeto za pristupne saobraćajnice mostu Zemun–Borča. Kada bi se ti iznosi uporedili, videlo bi se da PKB u periodu 2011–2013. nije imao povlašćeni položaj u odnosu na ostale poljoprivredne kompanije i proizvođače i da je njegova realna dobit u 2012. bila posledica dobrog rada i upravljanja.

S poštovanjem,

Dragan Đilas