Vreme
VREME 1447, 27. septembar 2018. / VREME

 :
Izvinjenje

U tekstu "Roba, usluge, tužbe" ("Vreme" br. 1446) stoji da tržišna inspekcija ima ovlašćenja da štiti potrošača od nepoštene poslovne prakse prema članu 52 Zakona o zaštiti potrošača, a treba da stoji da je isto regulisano članom 19, koji se u stavu 7 direktno poziva na član 52. Takođe, stoji da je obaveza preduzeća da imaju komisiju za rešavanje reklamacija, a prema članu 72 Zakona o zaštiti potrošača, što je regulisano članom 92 istog zakona. Izvinjavamo se čitaocima.