Vreme
IZ ARHIVE, / VREME

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.:
DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Prilog Kulturi sećanja: Kako se raspadala partijska Jugoslavija - tekst objavljen prvih pet brojeva Vremena 1990. Za zemlju u kojoj je pola veka celokupna vlast bila koncentrisana u rukama jedne partije svakako je presudno ono što se u toj partiji, odnosno u njenom najužem rukovodstvu, događalo. Svima je sada jasno da je jugoslovenski raspad počeo upravo raspadom koliko do juče moćnog, Saveza komunista Jugoslavije. Jasno je isto tako da je seme razdora, koje je dovelo do konačnog raspada, posejano još mnogo ranije i da su poslednje tri godine samo završni čin jedne višegodišnje drame. Rukopis buduće knjige novinara Andrije Čolaka, "Agonija SKJ - godine razdora", govori upravo o tom završnom činu tri poslednje godine.
Image

Agonija SKJ