Vreme
Čika Sotir i tetka Persa odgovaraju


piše:
Aleksandar
Zograf

Image

 

Image