Vreme
VREME 1577, 25. mart 2021. / EXTRA

RBI:
Bez podrške korišćenju uglja

Raiffeisen Bank International stavlja fokus na obnovljivu energiju

Raiffeisen Bank International (RBI) posvećen je promociji ekoloških tehnologija i još više će se usmeriti na obnovljivu energiju u budućnosti. Cilj strateške orijentacije je da proširi kreditnu izloženost prvenstveno u segmentu solarnih tehnologija i tehnologija korišćenja snage vetra.

Izvršni odbor je usvojio smernicu prema kojoj će portfolio finansiranja industrije na bazi uglja od strane RBI grupacije biti značajno smanjen, tako da u budućnosti neće biti poslovanja sa kompanijama koje generišu više od 25 odsto svog prihoda od eksploatacije uglja. RBI neće obezbeđivati ni bilo kakve nove finansijske usluge novim ili postojećim energetskim postrojenjima na ugalj ili rudnicima, niti će direktno učestvovati u (re)finansiranju takvih kompanija.

"Ovom strateškom odlukom činimo važan korak na putu da dostignemo klimatske ciljeve EU i time pokazujemo da smo dorasli zadatku kao odgovorna kompanija", izjavio je predsednik RBI Johan Štrobl. "Prestanak finansiranja aktivnosti u vezi sa ugljem – ne samo od strane RBI, već od strane sve više banaka širom sveta – daće dodatni zamajac nepovratnom procesu dekarbonizacije."

Strateško pozicioniranje u pogledu obnovljivih izvora energije sledi odluku šefova država i vlada EU iz decembra 2020. godine, u kojoj su se usaglasili o smanjenju emisije gasova staklene bašte za 55 odsto do 2030. godine u poređenju sa 1990. godinom. Potpisivanjem globalnih Principa odgovornog bankarstva UN-a kao prva austrijska banka u januaru 2021. godine RBI je pokazala svoju pionirsku ulogu.

Kao članica RBI grupacije, Raiffeisen banka u Srbiji je posvećena sprovođenju procesa obezbeđivanja zdravije životne sredine i održivog razvoja. "U narednom periodu ćemo veliku pažnju posvetiti pitanju odgovornog finansiranja, uz poseban akcenat na proceni uticaja aktivnosti kreditnih klijenata na životnu sredinu, a sa ciljem da se podrže dugoročno održive aktivnosti i projekti u našoj zemlji", izjavio je ovim povodom Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke.