Vreme
VREME 1580, 15. april 2021. / EXTRA

Coca-Cola HBC:
Reciklažom do vožnje

Snažnom podrškom privrede i lokalne zajednice zaživeo je jedinstven projekat za primarnu selekciju otpada

Postavljanjem pet mašina za prikupljanje staklene ambalaže, PET plastike, limenki i tetrapak ambalaže, u Kragujevcu je zvanično započeta realizacija projekta "Reciklažom do vožnje". Reč je o jedinstvenoj inicijativi realizovanoj u saradnji JKP "Šumadija" iz Kragujevca, operatera ambalažnog otpada Sekopak i kompanija Coca-Cola HBC, Apatinske pivare i Tetra Paka. Projekat ogromnog potencijala za implementaciju i u drugim lokalnim zajednicama, sistemom nagrađivanja motiviše građane da učestvuju u procesu primarne selekcije otpada.

Zahvaljujući projektu, građani Kragujevca biće u prilici da za aktivno učešće u pravilnom odlaganju ambalažnog otpada budu nagrađeni sredstvima koja mogu upotrebiti za korišćenje usluga javnog prevoza u gradu i mobilne telefonije. Primarni ciljevi svakako su efikasniji rad na sakupljanju ambalažnog otpada, podizanje nivoa svesti i edukacija građana o značaju zaštite prirode i reciklaže.

"Neprestano preispitujemo svoj uticaj na prirodu, ali i mogućnosti za unapređenje poslovnih procesa kako bismo obezbedili održivu budućnost kompanije ali i zajednice u kojoj živimo i radimo. Ulažemo finansijska sredstva, internacionalno znanje i višegodišnje iskustvo kako bismo podržali različite inicijative sa ciljem unapređenja postojećeg sistema za prikupljanje ambalažnog otpada. Upravo smo tako prepoznali i projekat "Reciklažom do vožnje" kao mali ali značajan korak ka efikasnijem sistemu za rukovođenje otpadom", poručio je Svetoslav Atanasov, generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija.