Vreme
VREME 1588, 10. jun 2021. / VREME

Reakcija:
Neistinite informacije

Intervju: Aleksandar Jovanović Ćuta – "Srbija se trovati ne može", Vreme br. 1581

U mediju "Vreme" je 22. aprila 2021. godine na stranicama 25, 26 i 27 objavljen tekst autora Zore Drčelić pod nazivom "Srbija se trovati ne može". U navedenom tekstu objavljene su neistinite informacije koje se odnose na Nikolu Petrovića iz Beograda, ulica Čakorska broj 7.

U navedenom tekstu objavljene su neistinite informacije da običnim seljacima nisu dozvolili, ali su dali Nikoli Petroviću da na Crnom vrhu, Crnovačku reku spakuju u cev i da se ispostavilo da je sve prevara bila, iza navodnih vodenica krile su se MHE i namera tadašnjeg G17+ da ostavi Staru planinu bez vode

Odgovor na informaciju:

"Neistinite su sledeće objavljene informacije: običnim seljacima nisu dozvolili, ali su dali Nikoli Petroviću da na Crnom vrthu, Crnovačku reku spakuju u cev i da se ispostavilo da je sve prevara bila, iza navodnih vodenica krile su se MHE i namera tadašnjeg G17+ da ostavi Staru planinu bez vode"

advokat Igor Isailović, punomoćnik Nikole Petrovića