Vreme
VREME 1600, 1. septembar 2021. / EXTRA

Štada grupa:
Nastavak rasta i u ovoj godini

Ova grupa, u okviru koje posluje i Hemofarm, uprkos izazovima nadmašila je trendove u industriji

Uprkos izazovima koji su nastali zbog pandemije kovid 19, Štada grupa, u okviru koje posluje i Hemofarm, u prvoj polovini ove godine nadmašila je trendove u industriji – kompanija je ostvarila pet odsto korigovanog rasta prodaje u iznosu od 1,5 milijardi evra u odnosu na pad tržišta od –1,8 odsto.

Ulaganje više od jedne milijarde evra tokom prošle godine u akvizicije poput Walmarka (poslovanje sa dodacima ishrani), bivši portfolio Takede u Rusiji i Zajednici nezavisnih država kao i preuzimanje licence za proizvod za lečenje kasnog stadijuma Parkinsonove bolesti, rezultiralo je da Štada tokom prve polovine 2021. raste više od svojih najbližih konkurenata.

Prema podacima agencije za istraživanje globalnog tržišta IQVIA, Štada je poboljšala svoju poziciju među prvih pet kompanija u Evropi u delu preparata koji se kupuju bez recepta i u prvoj polovini 2021. zauzela četvrto mesto, a na identičnoj (četvrtoj) poziciji je i kad je reč o sektoru maloprodaje proizvoda na recept i bolničkih lekova.

Image
...i Peter Goldšmit, generalni direktor

Povodom ovogodišnjih rezultata, generalni direktor Štade Peter Goldšmit je istakao: "Ponosan sam na sve naše zaposlene koji su pokazali veliku angažovanost kako bi se održalo redovno snabdevanje tržišta lekovima. Naša jedinstvena kultura pozicionira nas kao partnera od poverenja".

Iako su uslovi trgovanja u Nemačkoj ostali teški zbog efekata pandemije, Rusija, kao drugo najveće tržište Štade, premašila je očekivanja, a nakon akvizicije Takede lokalno poslovanje kompanije dospelo je na prvu poziciju u ruskom sektoru zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Štada je postala lider u ovoj oblasti i u Belgiji, a sada je među prve tri na nekoliko tržišta poput Češke.

"Iako su restrikcije koje se tiču pandemije popustile u brojnim zemljama usled sve veće stope vakcinacije, na mnogim tržištima očekujemo sporo vraćanje na norme pre pandemije. Još uvek postoji neizvesnost šta to znači za razvoj tržišta u drugoj polovini godine," rekao je Goldšmit.

Štadina pozicija među prve četiri kompanije za zdravstvene proizvode široke potrošnje u Evropi dodatno će biti ojačana kroz dve transakcije sa kompanijom Sanofi. Kompanija se dogovorila da od Sanofija kupi 16 brendova, a ova transakcija koja je došla nakon Štadine prošlogodišnje akvizicije 15 brendova od kompanije GSK, treba da bude završena tokom trećeg kvartala 2021. Dalje, Štada će, počevši od novembra ove godine, poslovati kao lokalni partner za distribuciju dela portfolija kompanije Sanofi u 20 evropskih zemalja uključujući Srbiju. Sporazum podrazumeva približno 50 renomiranih brendova zdravstvenih proizvoda široke potrošnje koje Sanofi trenutno prometuje.

Kompanija je nedavno najavila i partnerstvo sa švedskim Calliditas sa ciljem registrovanja i prometovanja prve ikada odobrene terapije u Evropskoj uniji za hroničnu autoimunu bolest bubrega IgA nefropatiju (IgAN).

"Pristupom visoko kvalitetnim lekovima, Štada svakodnevno doprinosi održivosti zdravstvenih sistema širom sveta. Nedavnim prijemom u članstvo Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, Grupa je pokazala i svoju podršku ciljevima održivog razvoja UN, posebno cilju 3 koji se odnosi na dobro zdravlje. Objavljivanje našeg Zdravstvenog izveštaja takođe predstavlja doprinos razgovorima o zdravstvenim politikama zasnovanim na naučno verifikovanim podacima koje smo dobili od 30.000 učesnika u 15 zemalja Evrope," zaključio je Goldšmit.


RAST PRODAJE

Zahvaljujući organskom rastu i akvizicijama, Štada je ostvarila konstantan rast prodaje korigovan u odnosu na valute od 5 odsto u iznosu od 1,51 milijardu evra u prvoj polovini 2021. godine, što je jednako 3 odsto prijavljenog rasta prodaje u odnosu na prethodnu godinu. Do ovog rasta je došlo uprkos tome što podaci IQVIA pokazuju smanjenje evropskog tržišta farmaceutskih proizvoda koji nisu zaštićeni patentom od –1,8 odsto.

Dok je korigovana zarada pre kamate, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) opala za -9 odsto na 309,5 miliona evra tokom šest meseci ove godine, na koju su uticali efekti kanala u uporednom periodu u 2020. na početku pandemije, izveštajna EBITDA je porasla za 22 odsto na 330,3 miliona evra sa nižim specijalnim efektima u odnosu na prethodnu godinu.