Vreme
VREME 788, 9. februar 2006. / VREME

Mreža Astra banke

Image
ORIGINALNI DOKUMENTI: Povezana preduzeća


Kako pokazuje dokumentacija do koje je "Vreme" došlo, nadležni republički organi su još 2002. imali dovoljno dokaznog materijala za stvaranje manje-više kompletne slike Karićevih of-šor kompanija. Iako na grafikonu koji se nalazio u jednoj važnoj fascikli, tek nedavno otkrivenoj, nedostaje nekoliko detalja, on jasno pokazuje odnose u BK carstvu. Središte te slike je Astra banka, preko čije su se beogradske i kiparske filijale milioni (u raznim valutama) najpre odlivali u povezana preduzeća, a potom u džepove članova dinastije Karić. Kao stoprocentni akcionar firme Jusiko, Bogoljub Karić je bio akcionar Astra banke sa 15 odsto akcijskog kapitala; pošto je Jusiko bio vlasnik BK Trejda, a BK Trejd suvlasnik Mobtela, Jusiko je samim tim polagao pravo i na deo Mobtela; Mobtel je, pak, vlasnik 25,29 odsto akcija Astra banke, pa je udeo BK Trejda, odnosno Jusika, i tu evidentan; Jusiko je takođe vlasnik BK Aeroinženjeringa (48,24 odsto vlasništva), a taj ogranak BK Grupe poseduje 10,34 odsto akcija Astra banke... Ima tu još mnogo veza, koje postaju još jasnije ukoliko se pogleda kontrola prometa računa u kiparskoj jedinici Astra banke tokom 2000. i 2001. Tu se, između ostalog, vidi da su uplate na lične račune braće Karić stizale preko firme Daki Internationalu, da je istovremeno istom tom Daki International od Mobtela uplaćeno čak 11.676.264 dolara, kao i da je nesretni Mobtel na račune više firmi koje se pojavljuju na grafikonu tokom 2000. uplatio čak 18.135.570 dolara. Naravno, tu nije kraj zanimljivim stavkama, ali i ovo je dovoljno za početak.

T.S.
Image