Vreme
VREME 816, 24. avgust 2006. / POŠTA

Neumesna kritika

"Tri"; "Vreme" br. 815

Kritikovati postupke i rezultate rada srpske vlade je u velikom broju slučajeva opravdano i ta vlada je za to da bude kritikovana dala dovoljno materijala. Ne razumem zašto je treba kritikovati i za neke pozitivne stvari koje čini? Možda kasnije nego što je moglo, možda manje efikasno nego što je moglo, možda u trenutku kad to vladi iz nekog razloga konvenira... ali se ipak uradilo. Dobro je što su oteli od Karića što je preostalo pre nego što je ovaj pod svim prethodnim vladama uspeo da napljačka i skloni van zemlje, dobro je što su prodali telefoniju i dobro je što će da jure najbogatije da plate porez.

Što se tiče kritike onoga što su trebali i mogli a nisu uradili i što su radili a bolje bi bilo da nisu, bilo bi konstruktivno, racionalno pa i pristojno, zadržati se samo na tome. Kao što rekoh, toga je više nego dovoljno.

A kad već spomenuste Mladića, stanovište da su "mogli da su hteli ali nisu", nažalost je diskutabilno. Bojim se da je problem mnogo veći. Bojim se da nisu mogli zato što većina građana koje predstavljaju to nije htela. Baš kao što se pribojavam da će sledeća vlast biti lošija od ove. Ne lošija od one kakva bi mogla biti i kakva Srbiji treba da bi počela da izlazi iz dvodecenijskog sunovrata, već lošija od ove koju kritikujemo i kada učini ponešto dobro.

Željko Rakić, elektronskom poštom