Vreme
VREME 934, 27. novembar 2008. / NEDELJA

Održivi razvoj

Bor: "Pančevački" vazduh

Image

Sedam dana je u Boru bilo gore nego u Pančevu. Moguće da je stanje takvo i ostatkom godine, ali prema poslednjim rezultatima merenja Instituta zavoda za javno zdravlje Timok iz Zaječara, nivo aerozagađenja poteklog iz dimnjaka RTB Bora u oktobru je dostigao razmere uporedive sa nekadašnjim pančevačkim rekordima. Naime, koncentracija sumpor-dioksida (materije koja je, poput pančevačkog benzena, dežurni timočki otrov) na mernom mestu "Gradski park" bila je viša od graničnih vrednosti punih sedam dana. Maksimalna vrednost od 369,17 mikrograma po metru kubnom zabeležena je u noći između 23. i 24. oktobra, što je, inače, dvostruko više od granične vrednosti imisije koja je propisana na 150 μg/m3. A na mernom mestu "Jugopetrol" imisija sumpor-dioksida je prelazila ovu granicu čitavih dvadeset jedan dan. Tu je maksimalna koncentracija od 507,79 μg/m3 dostignuta u noći između 26. i 27. oktobra. Svi ovi neslavni podaci su stigli u medije tokom ove nedelje, posle nedavnih podsećanja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na ozbiljnost situacije u Boru, o kojoj se retko ili nimalo piše. Povodom zabeleženih zagađenja, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine podnela je Opštinskom javnom tužilaštvu u Zaječaru prijavu za pokretanje postupka za privredni prestup protiv RTB Bora kao pravnog lica i v.d. direktora topionice kao odgovornog lica.


Ekologija: Lovostaj okruglih stolova

Prošle nedelje je započela ovogodišnja sezona okruglih stolova na temu ekologije. Beogradska kompanija Miteko koja se bavi zbrinjavanjem i reciklažom otpada i koja je postala prepoznatljiva kao često viđen partner u ekološkim akcijama, organizovala je Drugi međunarodni Miteko forum na kome se razgovaralo o mogućim tretmanima opasnog otpada, o upravljanju istorijskim zagađenjem, rizikom i takozvanim akcidentnim situacijama.

"Mora da postoji veća zavisnost državnih organa i uprave sa biznis sektorom", smatra Miodrag Mitrović, predsednik Miteko foruma, koji je istakao da ovogodišnji forum nije uspeo da odgovori na izazove kakvi postoje sa zagađenjem u Boru. "O Boru niko nije hteo, ni smeo da govori. Zato je sa ovog foruma poslat poseban apel da se mediji i javnost mnogo više uključe kada je reč o istorijskom zagađenju i akcidentima."

No, to je bio samo početak. Nedelju dana kasnije u Beogradu je organizovana regionalna konferencija "Zelena energetska alternativa" o obnovljivim i alternativnim izvorima energije, o energetskoj efikasnosti, energetskoj politici i životnoj sredini na Zapadnom Balkanu. Ova dvodnevna konferencija kancelarije za Jugoistočnu Evropu Fondacije "Hajnrih Bel", okupila je veliki broj sagovornika iz regiona koji se bave ekologijom.

Uz to, očekivalo se da ovih dana i u Pančevu bude organizovan okrugli sto na kome bi građanske ekološke organizacije i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja razmenile mišljenja o problemu aerozagađenja, ali se to za sada izjalovio. Zato je, u međuvremenu, na Beogradskom sajmu započeo i Peti međunarodni sajam zaštite životne sredine i lokalne samouprave, kao i Četvrti međunarodni sajam energetike. U trenutku pripreme ovog broja "Vremena" bilo je najavljeno da će Sajam otvoriti ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić, a šta će na njemu biti, videće se tokom dva naredna dana.

Izvesno je da sa hladnim vremenom dolazi još okruglih stolova, rasprava, iskazivanja dobre volje i nade da će, kad otopli, Srbija biti čistija, sa više vazduha i manje otpada. To je valjda jedino što preostaje dok se čeka da se privatizuju najveći zagađivači, kao i da Narodna skupština obavi sva svoja većanja i, najzad, usvoji više paketa ekoloških zakona koji su već mesecima, godinama na čekanju.

Priredio Slobodan Bubnjević