Vreme
VREME 934, 27. novembar 2008. / POŠTA

Pitanje etike, a ne semantike

"Muke sa rečima"; VREME 933

Obratio sam se "Vremenu" zbog neodgovarajuće upotrebe reči šizofrenija, sa željom da delujem u interesu ljudi koji su u svom iskustvu imali duševni poremećaj.

Ovog puta se javljam da bih objasnio da sam u prethodna dva pisma ukazivao na problem iz delokruga novinarskog kodeksa, a ne na pitanje jezika. Zato se i dalje nadam da je redakcija "Vremena" pravo mesto za razgovor na ovu temu.

Prof. dr Ratomir Lisulov, Novi Sad