Vreme
VESTI, / VESTI

Ko su sudije u Srbiji 3

Za sudije Osnovnog suda u Pirotu:

1. Vidanović Slavica sudija Opštinskog suda u Pirotu

2. Kostić Danijela sudija Opštinskog suda u Pirotu

3. Kostić Nebojša sudija Opštinskog suda u Babušnici

4. Pejčić Žaklina sudija Opštinskog suda u Pirotu

Za sudije Apelacionog suda u Novom Sadu:

1. Andrijašević Mirjana sudija Opštinskog suda u Vrbasu

2. Aćimović Dragan sudija Vrhovnog Sud Srbije

3. Babić Dušanka sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

4. Bajić Branka sudija Okružnog suda u Novom Sadu

5. Bajić Verica sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

6. Bančević Branka sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

7. Bačić Ljubomir sudija Okružnog suda u Som Boru

8. Bačkalić Nada sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

9. Bogdan Ličen Milica sudija Okružnog suda u Novom Sadu

10. Bojanić-Kerkez Jelica sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

11. Budinčević Julijana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

12. Vasilić Zdravko sudija Opštinskog suda u Vrbasu

13. Vlajković-Smuk Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

14. Vojnović Dušan sudija Okružnog suda u Novom Sadu

15. Vujasinović Dragoljub sudija Okružnog suda u Pančevu

16. Vujić Vladimir sudija Okružnog suda u Novom Sadu

17. Vujić Draginja sudija Okružnog suda u Novom Sadu

18. Gabrić Marija sudija Okružnog suda u Subotici

19. Gajić Borivoje sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

20. Danilović-Stojković Jasmina sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

21. Dedić Milorad sudija Okružnog suda u Somboru

22. Dragaš Spomenka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

23. Žeželj Jovanović Mirjana sudija Okružnog suda u Novom Sadu

24. Janjušević Jelica sudija Okružnog suda u Novom Sadu

25. Jovanović Persida sudija Okružnog suda u Pančevu

26. Jovanović Petar sudija Okružnog suda u Novom Sadu

27. Kecman Snežana sudija Okružnog suda u Somboru

28. Kiš Peter sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

29. Knežević-Mandić Vera sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

30. Kovačević Milena sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

31. Kojić Dragan sudija Opštinskog suda u Vrbasu

32. Kolarski Nada sudija Okružnog suda u Novom Sadu

33. Leković Snježana sudija Okružnog suda u Subotici

34. Mađarov Radoslava sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

35. Maljković Branka sudija Okružnog suda u Novom Sadu

36. Milovanović Gabriela sudija Trgovinskog suda u Subotici

37. Momčilović Matilda sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninuu

38. Nadrljanski Slobodan sudija Okružnog suda u Novom Sadu

39. Ostojić Vesna sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

40. Peričin Duško sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

41. Radosavljević Jagoda sudija Okružnog suda u Kraljevu

42. Tamaš Đura sudija Okružnog suda u Novom Sadu

43. Terzić Dejan sudija Okružnog suda u Somboru

44. Tubin Čanak Mira sudija Okružnog suda u Subotici

45. Cicmil Ljiljana sudija Okružnog suda u Novom Sadu

46. Šalić Dušica sudija Opštinskog suda u Rumi

47. Štrbac Dragana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

Za sudije Višeg suda u Zrenjaninu:

1. Bakoš Ileš sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

2. Veselinović Vojislava sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

3. Zec Goran sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

4. Martinović Biljana sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

5. Paripović Zoran sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

6. Perc Branka sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

7. Tatić Divna sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

8. Čordaš Edit sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

Za sudije Osnovnog suda u Zrenjaninu:

1. Ankić Zlatoje sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

2. Aćimović Ljiljana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

3. Vidrić Snežana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

4. Živankić Zagorka sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

5. Zečević Dragana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

6. Zorić-Vlačo Mirjana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

7. Konstantinović Svetlana sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

8. Kuljić Olivera sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

9. Laslo Amalija sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

10. Maćešić Žarko sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

11. Momirski Ljiljana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

12. Nađivan Zoltan sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

13. Pribišić Žana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

14. Radaković Suzana sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

15. Sarić-Međo Zorica sudija Okružnog suda u Zrenjaninu

16. Stankov-Babić Jasmina sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

17. Sudarski Verica sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

18. Surla Branislav sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

19. Tapavički Petar sudija Opštinskog suda u Zrenjaninu

20. Tatić Dušanka sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

21. Fabijan Jožef sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

22. Šmit Karolj sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

Za sudije Osnovnog suda u Kikindi:

1. Ašler Aleksandra sudija Opštinskog suda u Kikindi

2. Bartul Gabrijela sudija Opštinskog suda u Kikindi

3. Besedeš Slavica sudija Opštinskog suda u Novi Kneževcu

4. Vukašinović Dušica sudija Opštinskog suda u Kikindi

5. Ivetić Nataša sudija Opštinskog suda u Kikindi

6. Konstantinović Svetlana sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

7. Kosovac Nevenka sudija Opštinskog suda u Novi Kneževcu

8. Radovanović Radojka sudija Opštinskog suda u Kikindi

9. Stojanović Dragan sudija Opštinskog suda u Kikindi

10. Ćopkov Vencel Dejana sudija Opštinskog suda u Kikindi

11. Čonić Dali Borka sudija Opštinskog suda u Novi Kneževcu

Za sudije Višeg suda Novom Sadu:

1. Alimpić Miroslav sudija Okružnog suda u Novom Sadu

2. Batak Stevanka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

3. Dačić Nataša sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

4. Delić Biljana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

5. Divnić Jasmina sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

6. Drecun Zoran sudija Okružnog suda u Novom Sadu

7. Đurašković Tatjana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

8. Đurđić Savo sudija Okružnog suda u Novom Sadu

9. Jamušakov Zora sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

10. Janković Nada sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

11. Krstin Vera sudija Okružnog suda u Novom Sadu

12. Kurjački Ankica sudija Okružnog suda u Novom Sadu

13. Miličković Milana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

14. Mitrić Vidoje sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

15. Novaković Milica sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

16. Pejak-Prokeš Olivera sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

17. Popović Svetimir sudija Okružnog suda u Novom Sadu

18. Rodić Knežević Zlata sudija Okružnog suda u Novom Sadu

19. Simović Nenad sudija Okružnog suda u Novom Sadu

20. Sladojević Vesna sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

21. Tahirović Sabahudin sudija Opštinskog suda u Novoj Varoši

22. Tomić Jokić Svetlana sudija Okružnog suda u Novom Sadu

Za sudije Osnovnog suda Novom Sadu:

1. Alargić Jasmina sudija Opštinskog suda u Vrbasu

2. Andraš Šerfeze sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

3. Balešević Nada sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

4. Bašić Branislav sudija Opštinskog suda u Titel

5. Blagojević Nevena sudija Opštinskog suda u Kruševcu

6. Buljević Jadranka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

7. Vemić Danijela sudija Opštinskog suda u Negotinu

8. Vignjević Mirjana sudija Opštinskog suda u Vrbasu

9. Vlaškalin Gordana sudija Opštinskog suda u Novom Bečeju

10. Vojnović Jelena sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

11. Vujić Bojana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

12. Gavrić Jasmina sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

13. Gajinov Milka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

14. Gutović Slobodanka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

15. Debeljački Branislava sudija Opštinskog suda u Bačkoj Topoli

16. Đačić Koviljka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

17. Zeković Marković Vesna sudija Opštinskog suda u Vrbasu

18. Kalajdžić Rade sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

19. Kekić Ljubinka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

20. Keser Gordana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

21. Keser Zoran sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

22. Kojić Slavica sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

23. Krčmar Olgica sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

24. Kužić Vukica sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

25. Latinović Gordana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

26. Lukić Aleksandra sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

27. Matanić Rada sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

28. Mešter Iren sudija Opštinskog suda u Bečeju

29. Milekić Zora sudija Opštinskog suda u Titelu

30. Milišić Vera sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

31. Mihajlović Gordana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

32. Neatnica Dejan sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

33. Nedeljković Slavica sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

34. Novićević Miroljub sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

35. Nonin Milenko sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

36. Pavlov Stevan sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

37. Pap Boruivoj sudija Opštinskog suda u Bečeju

38. Petrić Zorka sudija Opštinskog suda u Prijepolju

39. Petrović Nevena sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

40. Popović Rajko sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

41. Prica Mara sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

42. Radovanović Ljiljana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

43. Radović Tamara sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

44. Raković Sanja sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

45. Rodić Mirjana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

46. Samardžija Miodrag sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

47. Skandarski Mirjana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

48. Stevanov Ivana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

49. Strezoski Ksenija sudija Okružnog suda u Novom Sadu

50. Sudar Ljiljana sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

51. Tadić Darko sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

52. Takač-Galfi Klara sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

53. Travar Jovanka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

54. Carević Ružica sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

55. Cvetinov Ljiljana sudija Opštinskog suda u Bačkoj Palanci

56. Čeman Ljubinka sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

57. Šalipur Milan sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

Za sudije Višeg suda u Pančevu:

1. Vuković Vesna sudija Opštinskog suda u Pančevu

2. Lazarević Svetlana sudija Opštinskog suda u Vršcu

3. Maksić Slavica sudija Opštinskog suda u Kovinu

4. Murešan Jonel sudija Opštinskog suda u Pančevu

5. Ogrizović Ksenija sudija Okružnog suda u Pančevu

6. Ondrej Sahter sudija Opštinskog suda u Kovačici

7. Simonović Stanka sudija Okružnog suda u Pančevu

Za sudije Osnovog suda u Vršcu:

1. Bosanac Željko sudija Opštinskog suda u Vršcu

2. Brankov Tatjana sudija Opštinskog suda u Vršcu

3. Grahovac-Paković

Dušica sudija Opštinskog suda u Beloj Crkvi

4. Zarkula Božica sudija Opštinskog suda u Beloj Crkvi

5. Ivković-Bobić Vesna sudija Opštinskog suda u Vršcu

6. Kajević Grubišić Cveta sudija Opštinskog suda u Vršcu

7. Kračun Suzana sudija Opštinskog suda u Alibunaru

8. Lazarević-Jovanović Dušica sudija Opštinskog suda u Vršcu

9. Nikolić Goran sudija Opštinskog suda u Beloj Crkvi

10. Todorović Vesna sudija Opštinskog suda u Vršcu

11. Šinžar Vladimir sudija Opštinskog suda u Beloj Crkvi

Za sudije Osnovnog suda u Pančevu:

1. Abci-Tadić Monika sudija Opštinskog suda u Pančevu

2. Barać Snežana sudija Opštinskog suda u Pančevu

3. Blagojević Ivanka sudija Opštinskog suda u Kovinu

4. Bogunović Nađ Svetlana sudija Opštinskog suda u Kovinu

5. Veličković Bojan sudija Opštinskog suda u Pančevu

6. Gujaš Lidija sudija Opštinskog suda u Pančevu

7. Gulić Radinka sudija Opštinskog suda u Pančevu

8. Dražilov Elvira sudija Opštinskog suda u Pančevu

9. Đorđević Biljana sudija Opštinskog suda u Pančevu

10. Irinel Dalea sudija Opštinskog suda u Kovačici

11. Kornović Milena sudija Opštinskog suda u Pančevu

12. Kostić Mojse sudija Opštinskog suda u Alibunaru

13. Krstanović Slađana sudija Opštinskog suda u Pančevu

14. Kužić Natalija sudija Opštinskog suda u Pančevu

15. Kukučka Pavel sudija Opštinskog suda u Kovačici

16. Magdu Dorina sudija Opštinskog suda u Kovačici

17. Medić Ružena sudija Opštinskog suda u Pančevu

18. Milošić Milijan sudija Opštinskog suda u Pančevu

19. Petrović Jasmina sudija Opštinskog suda u Pančevu

20. Petrušević Nela sudija Opštinskog suda u Pančevu

21. Radović Anđa sudija Opštinskog suda u Kovinu

22. Radojev Živa sudija Opštinskog suda u Pančevu

23. Romčev Jasmina sudija Opštinskog suda u Pančevu

24. Sinđić Ljiljana sudija Opštinskog suda u Pančevu

25. Stanisavljević Nenad sudija Opštinskog suda u Kovačici

26. Stanojević Ana sudija Opštinskog suda u Pančevu

27. Stojakov-Vujasinović Gorica sudija Opštinskog suda u Pančevu

28. Todorov Mirjana sudija Opštinskog suda u Alibunaru

29. Tomić Bakara sudija Opštinskog suda u Alibunaru

30. Ćirić-Pinter Violeta sudija Opštinskog suda u Pančevu

31. Filipović Milica sudija Opštinskog suda u Pančevu

32. Hrkalović Spomenka sudija Opštinskog suda u Pančevu

Za sudije Višeg suda u Somboru:

1. Vujin Radmila sudija Okružnog suda u Somboru

2. Grubić Jelica sudija Opštinskog suda u Somboru

3. Knežević Valentina sudija Okružnog suda u Somboru

4. Lalović Stanimirka sudija Okružnog suda u Somboru

5. Mirković Branislava sudija Opštinskog suda u Apatinu

6. Mrdak Dobrila sudija Opštinskog suda u Kuli

7. Pavkov Polić Zorica sudija Opštinskog suda u Kuli

8. Perović Nebojša sudija Opštinskog suda u Apatinu

Za sudije Osnovnog suda u Somboru:

1. Bajagić Vera sudija Opštinskog suda u Kuli

2. Borić Rajko sudija Opštinskog suda u Somboru

3. Budanović Marina sudija Opštinskog suda u Somboru

4. Bukvić Verica sudija Opštinskog suda u Somboru

5. Bulatović Rada sudija Opštinskog suda u Somboru

6. Vojinović Vesna sudija Opštinskog suda u Somboru

7. Vrsajković Heđi Snežana sudija Opštinskog suda u Somboru

8. Ibra Bejadin sudija Okružnog suda u Prizrenu

9. Kološnjaji Marija sudija Opštinskog suda u Somboru

10. Krljanović Radojka sudija Opštinskog suda u Kuli

11. Lazičić Dušan sudija Opštinskog suda u Subotici

12. Medić Vatroslava sudija Opštinskog suda u Apatinu

13. Medurić Kalčan Aleksandra sudija Opštinskog suda u Somboru

14. Milivojević Dejan sudija Opštinskog suda u Somboru

15. Nikolić Vrbaški Gordana sudija Opštinskog suda u Somboru

16. Pasa Melita sudija Opštinskog suda u Somoru

17. Pešić Saša sudija Opštinskog suda u Odžacima

18. Popović Snežana sudija Opštinskog suda u Kuli

19. Sekulić Božidar sudija Opštinskog suda u Somboru

20. Stanojković Marija sudija Opštinskog suda u Somboru

21. Čukić Renata sudija Opštinskog suda u Apatinu

Za sudije Višeg suda u Sremskoj Mitrovici:

1. Bursać Igor sudija Opštinskog suda u Staroj Pazovi

2. Gluščević Simovljević Snežana sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

3. Gnjidić Goran sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

4. Jolić Marica sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

5. Radanović Nikola sudija Opštinskog suda u Inđiji

6. Radulović Zagorka sudija Opštinskog suda u Rumi

7. Rosić Miodrag sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

8. Stevanović Zlatica sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

9. Ćulibrk Nada sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

Za sudije Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici:

1. Bugarin Olivera sudija Opštinskog suda u Staroj Pazovi

2. Drča Olivera sudija Opštinskog suda u Inđiji

3. Đurđević Mirjana sudija Opštinskog suda u Inđiji

4. Janković Nada sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

5. Jovanović Zoran sudija Opštinskog suda u Staroj Pazovi

6. Kličković Dragana sudija Opštinskog suda u Rumi

7. Knežević Ljiljana sudija Opštinskog suda u Staroj Pazovi

8. Mandić Dragan sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

9. Marković Draginja sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

10. Marčeta Ljilja sudija Opštinskog suda u Rumi

11. Milković Vesna sudija Opštinskog suda u Inđiji

12. Mudrenić Nikola sudija Opštinskog suda u Rumi

13. Petković Slobodan sudija Opštinskog suda u Inđiji

14. Petrić Ljubica sudija Opštinskog suda u Šidu

15. Poznanović Ljubinka sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

16. Popović Ljiljana sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

17. Pujić Duško sudija Opštinskog suda u Rumi

18. Radekić Korica Zorica sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

19. Radosavljević Aleksandra sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

20. Rađević Miljka sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

21. Sampor Bosiljka sudija Opštinskog suda u Rumi

22. Smajić Nevenka sudija Opštinskog suda u Šidu

23. Solarević Snežana sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

24. Tešić Biljana sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

25. Tintor Drago sudija Opštinskog suda u Šidu

26. Todorović Nedeljko sudija Opštinskog suda u Inđiji

27. Topalović Slađana sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici

28. Frleta Gordana sudija Opštinskog suda u Staroj Pazovi

29. Cvejić Milica sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici

Za sudije Višeg suda u Subotici

1. Bogosavljev Ivan sudija Opštinskog suda u Subotici

2. Knežević Antić Nada sudija Okružnog suda u Subotici

3. Kojić Gordana sudija Okružnog suda u Subotici

4. Molnar Ferenc sudija Okružnog suda u Subotici

5. Pekez-Kalinić Aleksandra sudija Opštinskog suda u Subotici

6. Radivojev Milena sudija Opštinskog suda u Subotici

7. Rakić Marija sudija Okružnog suda u Subotici

8. Stoparić Biljana sudija Opštinskog suda u Subotici

Za sudije Osnovnog suda u Subotici:

1. Anišuić Ador Maria sudija Opštinskog suda u Subotici

2. Apro Laslo sudija Opštinskog suda u Kanjiži

3. Bači Lajoš sudija Opštinskog suda u Kanjiži

4. Berenji Erne sudija Opštinskog suda u Kanjiži

5. Bojanić Olga sudija Opštinskog suda u Subotici

6. Boškov Ljiljana sudija Opštinskog suda u Subotici

7. Vidanović Sonja sudija Opštinskog suda u Subotici

8. Vujović Pajović Jasmina sudija Opštinskog suda u Subotici

9. Gabrić-Malagurski Marija sudija Opštinskog suda u Subotici

10. Đorđević Žužana sudija Opštinskog suda u Senti

11. Erdeg Nađ Žužana sudija Opštinskog suda u Kanjiži

12. Eseš Valerija sudija Opštinskog suda u Adi

13. Živković Tatjana sudija Opštinskog suda u Subotici

14. Zelić Svetlana sudija Opštinskog suda u Subotici

15. Josić-Gergić Melinda sudija Opštinskog suda u Subotici

16. Knežević Krsto sudija Opštinskog suda u Subotici

17. Laušev-Prćić Nada sudija Opštinskog suda u Subotici

18. Lečić Korina sudija Opštinskog suda u Subotici

19. Mijanović Vera sudija Opštinskog suda u Subotici

20. Miljković Vesna sudija Opštinskog suda u Subotici

21. Nađbali Jožef sudija Opštinskog suda u Subotici

22. Petrik-Popović Jelena sudija Opštinskog suda u Subotici

23. Radonjić Svetlana sudija Opštinskog suda u Senti

24. Sel Čonka Ilona sudija Opštinskog suda u Senti

25. Stjepanović Vesna sudija Opštinskog suda u Subotici

26. Stojančević Dušica sudija Opštinskog suda u Bačkoj Topoli

27. Tilger Čila sudija Opštinskog suda u Bačkoj Topoli

28. Trajković Tamara sudija Opštinskog suda u Subotici

29. Tumbas Rozalija sudija Opštinskog suda u Subotici

30. Ušumović Sanja sudija Opštinskog suda u Bačkoj Topoli

31. Hireš Ivan sudija Opštinskog suda u Senti

32. Čokorilo Bojana sudija Opštinskog suda u Subotici

33. Šok Lajoš sudija Opštinskog suda u Subotici

Za sudije Upravnog suda:

1. Andrić Obrad sudija Vrhovnog suda Srbije

2. Aranđelović Mirjana sudija Okružnog suda u Beogradu

3. Bojović Slađana sudija Okružnog suda u Beogradu

4. Guduraš Suzana sudija Okružnog suda u Novom Sadu

5. Dinić Nikola sudija Okružnog suda u Nišu

6. Đukanović Živana sudija Okružnog suda u Beogradu

7. Đuranović Stevo sudija Trgovinskog suda u Beogradu

8. Đuričić Olga sudija Vrhovnog suda Srbije

9. Ivanović Jelena sudija Vrhovnog suda Srbije

10. Injac Jadranka sudija Vrhovnog suda Srbije

11. Kitanović Zorica sudija Okružnog suda u Beogradu

12. Maksimović Ljiljana sudija Okružnog suda u Šapcu

13. Marinković Dušica sudija Okružnog suda u Beogradu

14. Marjanović Dušanka sudija Vrhovnog suda Srbije

15. Medved Tomislav sudija Vrhovnog suda Srbije

16. Milojčić Nevena sudija Vrhovnog suda Srbije

17. Petrović Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

18. Popović Zoja sudija Vrhovnog suda Srbije

19. Simić Desa sudija Okružnog suda u Nišu

20. Suknović-Bojadžija Gordana sudija Opštinskog suda u Kula

21. Tamburkovski-Baković Biljana sudija Okružnog suda u Beogradu

22. Cvetković Mirjana sudija Okružnog suda u Novom Sadu

23. Džakula Gordana sudija Vrhovnog suda Srbije

24. Škorić Željko sudija Okružnog suda u Beogradu

Za sudije Privrednog Apelacionog suda:

1. Ajnšpiler Popović Gordana sudija Višeg Trgovinskog suda

2. Videnović Slobodanka sudija Trgovinskog suda u Zaječaru

3. Vildović-Živković Jelena sudija Višeg Trgovinskog suda

4. Vukašinović Neven sudija Višeg Trgovinskog suda

5. Vučićević Dragoslava sudija Višeg Trgovinskog suda

6. Goravica Branislava sudija Višeg Trgovinskog suda

7. Dimitrić Zlatan sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

8. Ilić Duška sudija Trgovinskog suda u Čačku

9. Janković Dragoljub sudija Višeg Trgovinskog suda

10. Jovanović Đorđe sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

11. Lakićević Milica sudija Trgovinskog suda u Beogradu

12. Lekić Ljiljana sudija Višeg Trgovinskog suda

13. Marković Nebojša sudija Višeg Trgovinskog suda

14. Matković Smiljka sudija Višeg Trgovinskog suda

15. Matković StefanovićTatjana sudija Višeg Trgovinskog suda

16. Milovanović Trailović Milica sudija Višeg Trgovinskog suda

17. Miljuš Martinović Bojana sudija Trgovinskog suda u Pančevu

18. Minić Radmila sudija Višeg Trgovinskog suda

19. Nikolić Miroslav sudija Trgovinskog suda u Pančevu

20. Novčić Snežana sudija Višeg Trgovinskog suda

21. Pavlović Ivana sudija Višeg Trgovinskog suda

22. Savić Goran sudija Višeg Trgovinskog suda

23. Stamenković Jasmina sudija Višeg Trgovinskog suda

24. Stanić Branko sudija Višeg Trgovinskog suda

25. Tomić Marina sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Za sudije Privrednog suda u Beogradu:

1. Aranđelović Gordana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

2. Banjalučkić Ružica sudija Trgovinskog suda u Beogradu

3. Bratić Lejla sudija Trgovinskog suda u Beogradu

4. Brozović Jasna sudija Trgovinskog suda u Beogradu

5. Vlaisavljević Tatjana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

6. Vuković Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

7. Vulević Vesna sudija Trgovinskog suda u Beogradu

8. Dobrijević Jadranka sudija Trgovinskog suda u Beogradu

9. Dragović Dragan sudija Trgovinskog suda u Beogradu

10. Đorđević Mila sudija Trgovinskog suda u Beogradu

11. Živković Maja sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

12. Ikonić Milivoje sudija Trgovinskog suda u Beogradu

13. Jovanović Jelena sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

14. Jovanović Mirjana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

15. Jokanović Vladimir sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

16. Kastratović Mira sudija Trgovinskog suda u Beogradu

17. Keserović Mirjana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

18. Kovačević Dragana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

19. Meandžija Brankica sudija Trgovinskog suda u Beogradu

20. Milićević Leposava sudija Trgovinskog suda u Beogradu

21. Milovanović Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

22. Misailović Mileva sudija Trgovinskog suda u Beogradu

23. Mujagić Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

24. Pavlović – Glavonić Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

25. Pejić-Kordić Natalija sudija Trgovinskog suda u Beogradu

26. Petrović Marija Elizabeta sudija Trgovinskog suda u Beogradu

27. Popović Aleksandra sudija Trgovinskog suda u Beogradu

28. Ratković Gordana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

29. Stanojević Jasmina sudija Trgovinskog suda u Beogradu

30. Subotić Biljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

31. Subotić Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

32. Tešić Vera sudija Trgovinskog suda u Beogradu

33. Todorović Vesna sudija Trgovinskog suda u Beogradu

34. Trninić Mirjana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

35. Tucakov Zorica sudija Trgovinskog suda u Beogradu

36. Ćalić Ljiljana sudija Trgovinskog suda u Beogradu

37. Čebedžić-Torbica Vesna sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Za sudije Privrednog suda u Valjevu:

1. Vuletić Rada sudija Trgovinskog suda u Valjevu

2. Živković Milena sudija Trgovinskog suda u Valjevu

3. Igić - Matić Jasmina sudija Trgovinskog suda u Valjevu

4. Jevtić Dragomir sudija Trgovinskog suda u Valjevu

5. Nikolić Aca sudija Trgovinskog suda u Valjevu

6. Pantić Boruka sudija Trgovinskog suda u Valjevu

7. Petrović Desanka sudija Trgovinskog suda u Valjevu

8. Timotić Srećko sudija Trgovinskog suda u Valjevu

Za sudije Privrednog suda u Zaječaru:

1. Golubović Božidar sudija Trgovinskog suda u Zaječaru

2. Krstić Goran sudija Trgovinskog suda u Zaječaru

3. Popović Jasmina sudija Trgovinskog suda u Zaječaru

4. Radosavljević Miodrag sudija Opštinskog suda u Knjaževcu

5. Stevanović Milena sudija Trgovinskog suda u Zaječaru

Za sudije Privrednog suda u Zrenjaninu:

1. Baković Jelica sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninu

2. Kocić Gordana sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninu

3. Palinkaš Mirjana sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninu

4. Radojčić Radomir sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninu

5. Stoiljkovski Aleksandar sudija Trgovinskog suda u Zrenjaninu

Za sudije Privrednog suda u Kragujevcu:

1. Dobrivojević Vukica sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

2. Đurić Radovan sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

3. Zečević Dejana sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

4. Jovović Branislav sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

5. Marić Danijela sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

6. Obradović Radisav sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

Za sudije Privrednog suda u Kraljevu:

1. Bakšunović Milena sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

2. Gočanin Mileva sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

3. Đorđević Sonja sudija Trgovinskog suda u Čačku

4. Planjanin Zoran sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

5. Radovanović Miljkica sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

6. Stojković Suzana sudija Trgovinskog suda u Kraljevu

Za sudije Privrednog suda u Leskovcu:

1. Aleksić Radmila sudija Opštinskog suda u Vranju

2. Denić Zoran sudija Trgovinskog suda u Leskovcu

3. Ilić Miroslav sudija Opštinskog suda u Vlasotincu

4. Marković Stanimir sudija Trgovinskog suda u Leskovcu

5. Mitić Ćira sudija Opštinskog suda u Vranju

6. Nikolić Novica sudija Trgovinskog suda u Leskovcu

7. Stojanović Nadežda sudija Trgovinskog suda u Leskovcu

Za sudije Privrednog suda u Nišu:

1. Bogdanović Spomenka sudija Trgovinskog suda u Nišu

2. Ilić Snežana sudija Trgovinskog suda u Nišu

3. Jovanović Olivera sudija Trgovinskog suda u Nišu

4. Mitrović Vojkan sudija Trgovinskog suda u Nišu

5. Stošić Zorica sudija Trgovinskog suda u Nišu

6. Tasić Momir sudija Trgovinskog suda u Nišu

Za sudije Privrednog suda u Novom Sadu:

1. Vojnović-Jovanović Gordana sudijaTrgovinskog suda u Novom Sadu

2. Glavašević Katica sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

3. Kadrija Habilj sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

4. Kuzmanović Stoja sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

5. Kurtek Vladislav sudija Trgovinskog suda u Subotici

6. Nastić Vladimir sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

7. Ristić Gordana sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

8. Sremčev Slobodan sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

9. Tišma-Miloševski Natalija sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

10. Crevar Goran sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu

Za sudije Privrednog suda u Pančevu:

1. Denčić Bjelanović Svetlana sudija Trgovinskog suda u Pančevu

2. Jančić Speranca sudija Trgovinskog suda u Pančevu

3. Kanački Zlati Boru sudija Trgovinskog suda u Pančevu

4. Unčević Nenad sudija Trgovinskog suda u Pančevu

Za sudije Privrednog suda u Požarevcu:

1. Živković Tomislav sudija Trgovinskog suda u Požarevcu

2. Karaklajić Zvezdana sudija Trgovinskog suda u Požarevcu

3. Nedeljković Siniša sudija Trgovinskog suda u Požarevcu

4. Radisavljević Radmila sudija Trgovinskog suda u Požarevcu

5. Simić Veroslava sudija Trgovinskog suda u Požarevcu

Za sudije Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici:

1. Gačić Petković Dragica sudija Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici

2. Popović Katica sudija Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici

3. Savić Dragana sudija Opštinskog suda u Inđiji

4. Tešanović Gina sudija Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici

Za sudije Privrednog suda u Somboru:

1. Milojičić Katarina sudija Trgovinskog suda u Somboru

2. Panjković Miljenović Olivera sudija Trgovinskog suda u Somboru

3. Pozder Aleksandra sudija Trgovinskog suda u Somboruu

4. Rajić Božidarka sudija Trgovinskog suda u Somboru

Za sudije Privrednog suda u Subotici:

1. Anišuić Andrea sudija Trgovinskog suda u Subotici

2. Varga Almaši Ilma sudija Trgovinskog suda u Subotici

3. Marki Bin Ana sudija Trgovinskog suda u Subotici

4. Stajić Ilona sudija Trgovinskog suda u Subotici

5. Čeljuska Ivan sudija Trgovinskog suda u Subotici

Za sudije Privrednog suda u Užicu:

1. Bjelanović Bratislav sudija Trgovinskog suda u Užicu

2. Brajović Zorica sudija Trgovinskog suda u Užicu

3. Jokić Dragana sudija Trgovinskog suda u Užicu

4. Milović Manojle sudija Trgovinskog suda u Užicu

5. Mićović Miljko sudija Opštinskog suda u Arilju

6. Obućina Jasminka sudija Trgovinskog suda u Užicu

Za sudije Privrednog suda u Čačku:

1. Adžemović Marija sudija Trgovinskog suda u Čačku

2. Majstorović Danka sudija Trgovinskog suda u Čačku

3. Milivojčević Zorica sudija Trgovinskog suda u Čačku

4. Ćojbašić Dejan sudija Trgovinskog suda u Čačku

5. Urošević Dragica sudija Trgovinskog suda u Čačku

Za sudije Višeg Prekršajnog suda:

1. Jakšić Blagoje sudija Prvog Opštiinskog suda u Beogradu

2. Milosavljević Zorica sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

3. Novaković Živa sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

Za sudiju Prekršajnog suda u Kragujevcu izabran je:

1. Jovanović Milan sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

Za sudiju Prekršajnog suda u Subotici:

1. Vilagoš Marijić Andrea sudija Opštinskog suda u Bačkoj Topoli

Za sudiju Prekršajnog suda u Čačku:

1. Anđelić Ljiljana sudija Opštinskog suda u Čačku

Za Sudiju Prekršajnog suda u Šapcu:

1. Stančetić Svetozar sudija Opštinskog suda u Bogatiću

r.s.v.