<< VESTI | | 21.05.2015 16:01


Trošenje javnog novca za lokalne medije >

Velika Plana - Javni interes za sve građane

Konkurs opštine Velika Plana za sufinansiranje medijskih projekata iz budžeta te opštine, izmenjen je nakon što je Medijska koalicija reagovala dopisom

Naime, u konkursu objavljenom 20. aprila 2015. godine, uočeno je nekoliko nepravilnosti na koja su reagovali novinari angažovani na zajedničkom projektu Udruženja novinara Srbije i Nedeljnika Vreme. Medijska koalicija je primedbe detaljno analizirala i dan kasnije poslala dopis opštini Velika Plana sa sugestijama za izmene.

Primedbe su se odnosile na nejasno formulisane uslove učešća, kao i usko postavljene kriterijume programskog sadržaja, koji u izvesnoj meri nisu bili u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Ključne izmene su unete u delu koji se odnosi na uslove konkursa, pa je rečenica: "Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom", zamenjena jasnijom formulacijom iz Pravilnika koja glasi: „Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij".

Deo konkursa koji se tiče programskog sadržaja, prvobitno je bio formulisan tako da se mediji uslovljavaju da svakodnevno prate isključivo rad lokalne samouprave. U dopisu Medijske koalicije, koju čine relevantna novinarska udruženja, pojašnjen je kocept javnog interesa, koji su nadležni u opštini Velika Plana i usvojili.

„Koncept raspisivanja javnih poziva uveden je usvajanjem novih medijskih zakona upravo sa ciljem da mediji dobiju novac za projekte koji su u javnom interesu građana, a ne isključivo za praćenje rada organa lokalne samouprave. Mediji mogu konkurisati sa takvim projektom, ali oni javnim pozivom ne smeju biti ograničeni na izveštavanje o radu organa lokalne samouprave", nevedeno je, između ostalog, u dopisu. U kratkom roku, primedbe Medijske koalicije su uvažene, te je konkurs usklađen sa propisima objavljen u subotu, 25. aprila. Izmene su sadržale i traženi produžetak roka za dostavu prijava, tako da se sve uspešno okončalo 30. aprila.

Najkasnije za 90 dana od završetka roka za prijavu, Komisija ima zadatak da donese odluku o raspodeli 2,5 miliona dinara budžetskog novca, koliko je opština Velika Plana namenila sufinansiranju medijskih projekata ove godine.

Tokom prethodnih nekoliko meseci, u sklopu Akcije "Dva posto za medije ", novinari sa teritorije cele Srbije, u saradnji sa UNS-om pratili su razvoj događaja na temu usvajanja i primene seta medijskih zakona. Konkursi su ti koji, čini se, imaju presudnu ulogu u ravnomernoj i pravičnoj trci za raspodelu javnih sredstava, a budne novinarske oči pratile su sva dešavanja. Rezultat je da je blagovremeno ukazivano na propuste i nedostatke, pa je i u drugim opštinama, poput Velike Plane, nakon reakcije novinara i udruženja došlo do izmene spornih delova.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST