Dimenzije i cene oglasa

  KORICE

 • Kolor korica K2 (200 × 285 mm + 3 mm): 123.000 din.
 • Kolor korica K3 (200 × 285 mm + 3 mm): 108.000 din.
 • Kolor korica K4 (200 × 285 mm + 3 mm): 142.000 din.

  UNUTRAŠNJE STRANE
 • 1/1 (200 × 285 mm + 3 mm): 98.000 din.
 • 2/1 (400 × 285 mm + 3 mm): 145.000 din.
 • 2/1 K2+1 (400 × 285 mm + 3 mm): 195.000 din.
 • 1/2 (170 × 123 mm): 54.000 din.
 • 1/3 (170 mm šir. × 81 mm vis. ili 54 mm šir. × 249 mm vis.): 43.000 din.
 • 1/4 (112 mm širine x 90 mm visine): 31.000 din.
 • vinjeta (54 × 55 mm): 15.000 din.
 • vinjeta na naslovnoj strani (30 × 21 mm): 142.000 din.

  POSEBNA PONUDA
 • ubacivanje dodatka ili podlistka: 142.000 din.
 • prilog u okviru Vremena na 16 strana (195 × 280 mm): 840.000 din.
 • prilog u okviru Vremena na 8 strana (195 × 280 mm): 550.000 din.
 • PR tekst: 50% više od cene oglasa iste površine
 • sponzorstva rubrika i posebni zahtevi: po dogovoru


  Cenovnik banera na sajtu www.vreme.com

 • Rotirajući baner na vrhu strane (468x60pix), do 30 dana, za 33-50% vremenskog prikaza: 60.000 RSD
 • Statični baner sa desne strane (160x600 pix), do 30 dana: 90.000 RSD
 • Statični baner sa desne strane (160x240 pix), do 30 dana: 45.000 RSD
 • Statični baner na naslovnoj strani (468x60pix), ispod naslovne teme, do 30 dana: 135.000 RS

- Cenovnik važi od 1. maja 2014.
- Navedene cene su bez poreza na dodatnu vrednost.
- Rok za predaju oglasa je ponedeljak do 12h za broj koji izlazi u četvrtak.
- VREME se štampa na kvalitetnom premaznom roto-papiru u punom koloru.
- Oglasi se predaju isključivo u fajlu formata TIFF, JPG, PDF ili EPS.
- U slučaju vektorskog EPS-a obavezno pretvorite tekst u krive.
- Sav materijal mora biti u separisanom (CMYK) obliku.
- Materijal se predaje isključivo na CD-u ili e-mailom. (šalje se na adresu marketinga) - Prilikom pravljenja finalnog fajla ne treba stavljati nikakve pomoćne štamparske oznake (cajtne i sl.) već samo treba zadati tačnu dimenziju oglasa. Samo oglasi za celu stranu moraju imati uračunata 3 mm za obrez sa sve četiri ivice.

Za detalje oko popusta na veći broj oglašavanja i za sve ostale informacije preporučujemo kontakt sa službom marketinga: telefon 011/3234-774 ili emailom na marketing @ vreme . com (adresu pisati bez razmaka)