<< VESTI | | 24.05.2015 22:13


Trošenje javnog novca za lokalne medije >

Temerin - Konkurs tek od jula

Posle upozorenja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja upozorila Opštinsko veće Temerina donelo je odluku o poništavanju Konkursa za sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje časopisa u 2015. godini od 11. marta 2015. godine. Raspisivanje novog konkursa za sufinansiranje medijskih projekata u oblasti javnog informisanja očekuje se nakon privatizacije Radio-Temerina

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorila je Opštinsko veće Temerina da je odluka o raspisivanju konkursa sporna. U okviru akcije UNS-a „2% za medije" praćeno je i analizirano raspisivanje Konkursa u opštinama na teritoriji Srbije. U Opštini Temerin su primećene određene nepravilnosti. Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje časopisa u 2015. godini bio je otvoren isključivo za štampane medije čime su ostali mediji suštinski diskriminisani.

Lokalna samouprava grada Temerina nije odmah uvažila primedbu medijskih udruženja, te je Koalicija sporan konkurs poslala ANEM-ovom pravnom timu na procenu. Pre završetka analize lokalna samouprava je konkurs samoinicijativno povukla.

„Ove godine je poništen Konkurs jer se nije odnosio na projektno finansiranje, te će se po izvršenoj privatizaciji Radio-Temerina, ukoliko do iste dođe, raspisati novi konkurs za projektno finansiranje kako radija, tako i štampanih medija", rekao je član Opštinskog veća zadužen za resor kulture Dejan Bradaš.

Radio-Temerin funkcioniše u okviru Kulturno-informativnog centra "Lukijan Mušicki" čiji je osnivač lokalna samouprava i trebalo bi da se privatizuje do Zakonom određenog datuma, odnosno 1. Jula 2015. godine. Pored radija u Temerinu postoje i dva periodična štampana medija, "Naše novine"na srpskom i "Temerini Ujšag" na mađarskom jeziku. Poslednjih nekoliko godina ova dva medija sufinansirana su putem Konkursa i za njih je iz opštinskog budžeta izdvajano 600.000 dinara.

"Budući da je prethodni konkurs poništen iz određenih pravnih nedostataka, naime, nije bio u skladu sa predviđenom procedurom za projektno finansiranje medija, lokalna samouprava pomaže navedena dva medija putem zakupa reklamnog prostora za objavljivanje različitih oglasa (javnih poziva) koje objavljuje lokalna samouprava", istakao je Bradaš.

Direktor Kulturno-informativnog centra „Lukijan Mušicki" Branislav Zukić smatra da je za Radio Temerin najbolje da se nađe sistemsko rešenje oko stabilnog finansiranja. Posebno zbog programa na mađarskom jeziku. „Smatramo da je ovakvim modelom privatizacije opstanak programa doveden u pitanje, jer novi vlasnik ima zakonsku obavezu da pet godina ne sme da menja koncepciju, što opet može dovesti do problema, jer znamo da program na dva jezika nije previše komercijalan", rekao je Zukić.

Program Radio-Temerina koncipiran je kao neka vrsta opštinskog javnog servisa na dva jezika. S obzirom na specifičnost sredine Radio Temerin od prvog dana, maja 1971. godine, emituje program na srpskom i mađarskom jeziku - po važećoj programskoj šemi, na osnovu koje je dobio dozvolu. Program na mađarskom jeziku emituje se svakog dana od 7 do 13 sati, a program na srpskom jeziku od 13 do 20 sati.

Radio Temerin ima prilično raznoliku sopstvenu produkciju - sem vesti i tematskih informativno-političkih emisija, nudi i zabavne, obrazovne, dečje i kulturne sadržaje na oba jezika. Postoje i dve posebne redakcije, na srpskom i mađarskom jeziku, i svaka ima svog urednika. U nekoliko navrata Radio je na pokrajinskim konkursima dobio novac neophodan za realizaciju projekata koji se bave međunacionalnim odnosima.

"Radio Temerin je u specifičnoj situaciji jer prethodni menadžment nije na vreme pokrenuo inicijativu za privatizaciju, što je trebalo da bude urađeno do 15. septembra 2014. godine, tako da još uvek nismo sigurni da li će i kada ovaj proces početi. Nije nam poznato da u ovom trenutku ima zainteresovanih kupaca, a ukoliko do privatizacije ne dođe, dozvola za emitovanje biće nam oduzeta i Radio Temerin će prestati sa radom – posle 44 godine", pojašnjava direktor.

Branislav Zukić je dodao i da je Radio Temerin od 2007. godine poslovao unutar Kulturno-informativnog centra "Lukijan Mušicki", te budžetska sredstva koja su dobijana nisu bila namenjena samo radiju. Krajem prethodne godine Kulturni centar je izdvojen kao posebno preduzeće.

"Temerini Ujšag" (Temerinske novine) nedeljni je list u privatnom vlasništvu i izlazi na mađarskom jeziku već 20 godina. Upravo danas izlazi 1052. broj.

Izdavač i glavni urednik "Temerini Ujšaga" Đerđ Dujmovič istakao je da redovno učestvuju na konkursima i dobijaju sredstva od lokalne samouprave. Kaže je da je projektno finansiranje značajno za medije. "Svakako da je važan ovakav način sufinansiranja, ali oni koji zaista izdržavaju ovaj list jesu čitaoci, oglašivači i ja sam. Sredstva koja dobijamo putem konkursa ni blizu nisu usaglašena sa ulogom i značajem koji Temerini Ujšag ima u okviru lokalne zajednice. Ali ovo nije lepo reći, pretpostavljam, čak i ako je tako. Do sada smo uvek bili u dobrim odnosima sa lokalnom samoupravom", rekao je Đerđ Dujmovič.

Glavni urednik je pojasnio da od traženih sredstava na konkursu uglavnom dobiju samo polovinu i to se nije menjalo godinama unazad. "Dakle, ako tražiš 100, dobiješ 50. Okvirno dobijamo oko 180.000 dinara za ‘troškove funkcionisanja’, od čega dodatno skinu 20 odsto za PDV. Novac dobijamo u dva-tri dela. S druge strane, list koji izlazi na srpskom jeziku dobija duplo više sredstava od nas, a Radio-Temerin dobija subvencije. Treba da se zna da je pre nekoliko meseci došlo do promene vlasti u Temerinu i da je zaspoleno tuce ljudi na osnovu političke pripadnosti. Ne verujem da će se nešto promeniti i nakon privatizacije Radija", primećuje glavni urednik Temerini Ujšaga.

Na osnovu konkursne dokumentacije za sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje časopisa u 2013. godini, koju smo dobili na uvid od Temerini Ujšaga, vidimo da su tražena sredstva od Opštine Temerin iznosila 300.000 dinara, što je oko šest odsto od ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (4.836.000 dinara na godišnjem nivou). Da podsetimo, mediji imaju pravo da na konkursu za realizaciju svojih projekata traže sredstva u iznosu do 70 odsto ukupne vrednosti projekta.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST