izvor: republički zavod za statistiku

Statistika >

Anketa o radnoj snazi

Stopa aktivnosti stanovništva starosti 15 i više godina iznosi 52,9 odsto, pri čemu je stopa aktivnosti kod muškaraca 61,4 odsto, a kod žena 45,0 odsto. Najveća stopa aktivnosti je u Beogradskom regionu (55,2 odsto) i u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (54,1 odsto). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosi 51,3 odsto, dok najnižu vrednost ima u Regionu Južne i Istočne Srbije (50,8 odsto).

Stopa zaposlenosti stanovništva starosti 15 i više godina iznosi 45,1 odsto, pri čemu je stopa zaposlenosti kod muškaraca 52,7 odsto, a kod žena 37,9 odsto. Najveća stopa zaposlenosti je u Beogradskom regionu (47,8 odsto), i u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (45,7 odsto). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosi 44,7 odsto, a najnižu vrednost ima u Regionu Južne i Istočne Srbije (41,5 odsto).

Stopa neformalne zaposlenosti na nivou svih delatnosti iznosi 18,6 odsto, pri čemu gotovo dve trećine neformalnog sektora (62,7 odsto) čini zaposlenost u poljoprivrednim delatnostima.

Stopa nezaposlenosti stanovništva starosti 15 i više godina iznosi 14,8 odsto, i to 14,1 odsto za muško i 15,8 odsto za žensko stanovništvo. Posmatrano po regionima, ova stopa je najveća u Regionu Južne i Istočne Srbije (18,3 odsto). U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije ona iznosi 15,6 odsto, a u Beogradskom regionu 13,3 odsto. Stopa nezaposlenosti je najmanja u Regionu Vojvodine (12,9 odsto).

U odnosu na prvi kvartal 2017. godine, zabeležen je rast zaposlenosti (za 36.100) i nezaposlenosti (za 15.900). Samim tim, kontingent radne snage veći je za 52.000 a stopa aktivnosti za 1,1 procentni poen (p.p.). Stopa zaposlenosti veća je za 0,8 p.p. a stopa nezaposlenosti za 0,3 p.p.

U okviru ukupne zaposlenosti, koja je veća za 36.100, zaposlenost u poljoprivrednim delatnostima je smanjena za 43.000, dok je u nepoljoprivrednim delatnostima došlo do rasta zaposlenosti za 79.000, prvenstveno u formalnom sektoru (za 71.400). Rast formalne zaposlenosti je gotovo identičan rastu registrovane zaposlenosti (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja), koji je, kada se izuzme poljoprivreda, bio 74.500.

U odnosu na prvi kvartal 2017. godine, zaposlenje su našla mahom lica starosti od 25 do 44 godine iz Beogradskog regiona i Regiona Vojvodine, i to u sektorima Prerađivačka industrija, Građevinarstvo, Stručne, naučne i tehničke delatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, Informisanje i komunikacije.

Na rezultate na tržištu rada ne utiču samo kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti, već i demografski trendovi, koji su naročito nepovoljni kada je reč o populaciji uzrasta 15–24 godine. Naime, broj mladih je u odnosu na isti period prošle godine manji za 14.000, što predstavlja polovinu ukupnog smanjenja populacije. Pored toga, kod njih je došlo do neznatnog pada nezaposlenosti (5900) u korist zaposlenosti (4200). Ovakvo kretanje je uticalo na smanjenje stope nezaposlenosti za 2,6 p.p. i povećanje stope zaposlenosti za 0,9 p.p, tako da stopa zaposlenosti mladih sada iznosi 18,5 odsto, a stopa nezaposlenosti 34,6 odsto.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo neformalno zaposlenih u ukupnoj zaposlenosti.

Nezaposlena lica su ona lica koja nisu obavljala nijedan plaćeni posao u posmatranoj sedmici, aktivno su tražila posao tokom četiri sedmice koje su prethodile posmatranoj sedmici i u mogućnosti su da počnu da rade u roku od dve sedmice nakon isteka posmatrane sedmice.

Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih u radnoj snazi (zaposleni i nezaposleni) starosti 15 i više godina.

Stopa dugoročne nezaposlenosti predstavlja udeo lica nezaposlenih duže od godinu dana u radnoj snazi (zaposleni i nezaposleni) starosti 15 i više godina.

Stopa NEET podrazumeva učešće lica starosti 15–24 godine koja nisu zaposlena, nisu na školovanju, niti su na obuci u ukupnoj populaciji tog uzrasta.

Neaktivno stanovništvo čine sva lica stara 15 i više godina koja nisu svrstana u zaposleno ili nezaposleno stanovništvo. U neaktivna lica spadaju studenti, penzioneri, lica koja obavljaju kućne poslove, kao i ostala lica koja u posmatranoj sedmici nisu obavljala nijedan plaćeni posao, nisu aktivno tražila posao ili nisu bila u mogućnosti da počnu da rade u roku od dve sedmice nakon isteka posmatrane sedmice.

Stopa neaktivnosti predstavlja udeo neaktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST