Reagovanje >

Demanti Agencije za privredne registre

Ovaj režim će pasti na ulici, "Vreme" br. 1531

U prethodnom broju nedeljnika "Vreme" objavljen je intervju pod naslovom "Ovaj režim će pasti na ulici", u kojem je sociolog Jovo Bakić izneo niz neistinitih i netačnih tvrdnji na račun Agencije za privredne registre, zbog čega zahtevamo objavljivanje sledećeg odgovora – demantija Agencije, u skladu sa članom 83. Zakona o javnom informisanju i medijima:

Neistinita je i potpuno netačna informacija da je ime Bojana Kisića fantomski "nestalo" sa sajta Agencije za privredne registre u roku od jednog dana nakon otkrivanja "afere" u kojoj se pomenuto lice pojavljuje kao njen akter. Za ovakvu tvrdnju ne postoji ni jedan dokaz, iako su svi podaci lako dostupni putem interneta, a na sajtu Agencije objavljene su i sve odluke registratora donesene na osnovu podnetih prijava za registraciju. Takođe, u arhivi Agencije može se izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju privrednog društva Nites doo, koje se spominje u objavljenom tekstu, koji je pobudio interesovanje javnosti za poslovanje ove kompanije.

Na osnovu svih objavljenih podataka i dokumentacije iz Registra privrednih subjekata, koji se odnose na pomenuto privredno društvo, lako se može utvrditi činjenica da Bojan Kisić nikada nije bio registrovan kao osnivač, član društva, zakonski zastupnik, odnosno direktor društva. Činjenica da li privredno društvo ima i druga odgovorna lica u svojoj upravljačkoj strukturi, nije zakonom predviđeni predmet registracije u Agenciji, pa se ona o istoj ne može ni izjašnjavati.

Samim tim, netačna je i tvrdnja da je Agencija "brzinski izvršila promenu" pomenutih podataka na svom sajtu, "u roku od jednog dana nakon otkrivanja afere". Kako je gorepomenuti tekst istraživačkih novinara objavljen 1. maja, moglo bi se zaključiti da je ova promena podataka izvršena za vreme praznika, tj. van radnog vremena Agencije. Javnost se, tako, navodi na dalji zaključak da je Agencija postupala mimo propisane procedure i potpuno nezakonito. Ova teška optužba, izneta na račun Agencije, zasnovana je na neistinitim i neproverenim informacijama, olako preuzetim sa društvenih mreža.

Ovakvim izjavama nanosi se šteta ugledu Agencije za privredne registre, a javnost se dovodi u zabludu. Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da objavite ovaj odgovor – demanti Agencije za privredne registre.

S poštovanjem,

Agencija za privredne registre


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST