Autor

lični stav >

Kovid sertifikati – nova preventivna mera protiv epidemije

Pandemija zarazne bolesti KOVID-19 je već duže od godinu i po dana nametnula različite mere i ograničenja prava i sloboda, kao i uobičajenog načina života građana, radi zaštite javnog zdravlja. Poslednja od takvih mera u Republici Srbiji su tzv. kovid propusnice, koje su već primenjene u većem broju drugih država

Vlada Srbije je 21. oktobra 2021. godine donela dopune Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid-19, koje se primenjuju počev od 25. oktobra 2021. godine, a kojima su uvedene tzv. kovid propusnice. Propisano je da u ugostiteljskom objektu, koji je u zatvorenom prostoru, kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremena može boraviti samo lice koje poseduje kovid sertifikat. Ista obaveza se primenjuje i na objekte koji nisu ugostiteljski, ali u kojima se održavaju zabavne i svečane manifestacije (poput sala za venčanja). Postoje i izuzeci od ove zabrane – to su objekti u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat (tzv. šalterska prodaja), kada se hrana i piće vrši putem dostave, bez neposrednog kontakta pružaoca i korisnika usluge, ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju korisnicima koji sede u objektu (u međuvremenu, period je produžen, i počinje u 20.00 sati).


ŠTA JE KOVID SERTIFIKAT ("KOVID PROPUSNICA")?

To je dokument kojim se potvrđuje da njegov nosilac ima jedan od sledećih dokaza, i to:

• negativan rezultat real time PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata, koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije (referentna državna laboratorija), ili strana referentna mikrobiološka laboratorija;

• negativan rezultat testa za otkrivanje antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata, koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, ili strana referentna mikrobiološka laboratorija;

• dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti kovid-19, koji izdaje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut" ili nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

• pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG), koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

• dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti kovid-19 u vidu pozitivnog real time PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut" ili nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Obaveza posedovanja kovid sertifikata ("kovid propusnice") posle 20 sati važi kako za goste, tako i za zaposlene u objektu, tj. za sva lica koja se nalaze u objektu.

Na kovid sertifikatu se nalazi QR kod, odnosno dvodimenzionalni bar-kod, pomoću kojeg se proveravaju ovi dokazi elektronskim putem.

Za boravak posle 20 sati se ne priznaje ako gost ili zaposleni ima potvrdu o vakcinaciji ili testiranju, nego je neophodno i jedino se prihvata ako ima "zeleni" kovid sertifikat. Digitalni "zeleni" kovid sertifikat je objedinjena potvrda kojom se dokazuje da li ste primili vakcinu protiv kovid-19, da li imate rezultate testiranja na zaraznu bolest SARS-CoV-2 ili ste se oporavili od bolesti kovid-19. Portal eUprava ukazuje na to da digitalni zeleni sertifikat predstavlja potvrdu koja je elektronski pečatirana i, kao takva, ne može biti falsifikovana. Do "kovid propusnica", većina građana ga je već koristila letos, kada je išla na letovanje.

Ko hoće da dobije digitalni zeleni sertifikat, potrebno je da bude registrovan i prijavljen korisnik Portala eUprava. Ako neko nije u mogućnosti da preuzme digitalni zeleni sertifikat elektronskim putem, može ga zatražiti na šalterima pošta širom Srbije, uz pokazivanje lične karte. Digitalni zeleni sertifikat je besplatan. Svako ko ima ovaj dokument može ga odštampati ili ga imati na telefonu u formi elektronskog ili mobilnog dokumenta, i tako ga pokazati ovlašćenom radniku ugostitelja – kovid redaru, odnosno inspektoru, prilikom provere, odnosno kontrole.


KO PROVERAVA I KONTROLIŠE DA LI GOSTI IMAJU KOVID SERTIFIKATE

Najpre, to radi sam ugostitelj – pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koji pruža usluge služenja hrane i pića. On je dužan da proverava validnost kovid sertifikata – digitalnog zelenog sertifikata, pomoću uređaja koji prepoznaje QR kod. Provera validnosti EU DCC i digitalnog kovid sertifikata druge zemlje vrši se uvidom u dokument. Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koji pruža usluge služenja hrane i pića, na osnovu dopuna Uredbe, ima obavezu i da identitet nosioca kovid sertifikata proveri uvidom u ličnu kartu ili drugu ispravu sa fotografijom.

Kontrolu pridržavanja ove mere sprovodi sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija i komunalna milicija. Po prirodi stvari i smislu propisane obaveze, odnosno ograničenja i zabrane, inspekcijski nadzor u ovom pogledu mogu sprovoditi samo vakcinisani inspektori. Držimo da je odgovornost za utvrđivanje ove činjenice – koja više nije informacija privatne prirode, nego postaje informacija od ključnog značaja za vršenje posla u javnom interesu od strane ovlašćenog službenog lica – na rukovodiocima inspekcija i organizacionih jedinica inspekcija, koji pripremaju operativne planove nadzora, izdaju naloge za inspekcijski nadzor i prate izvršenje mera koje izriču inspektori. Iz Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor je saopšteno da će inspektori svih 46 inspekcija u Srbiji, putem mehanizama koordinacije, saradnje i pružanja pravne pomoći sanitarnoj inspekciji, kontrolisati da li se poštuje odluka da svi gosti ugostiteljskih objekata u zatvorenom delu, kao i zaposleni, imaju "kovid propusnicu" posle 20 sati.

Premda su neki od lokala najavili da će na ulazu omogućiti besplatno testiranje antigenskim testom za svoje goste, te rezultate kontrola neće prihvatati. Praktično, kada očitani QR kod sertifikata pozeleni, lice može da boravi u objektu, a ako je crven – ne može. Bilo kojim čitačem QR koda skeniranje vodi na Portal eUprave, gde mogu da se vide potrebni podaci.

Inspektor, inače, ima i opšte ovlašćenje – prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru – da izvrši uvid u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom, kako bi identifikovao lice koje je zatekao u objektu (npr. ako posumnja u identitet lica, ako utvrdi nedostatke kod provere identiteta nosioca kovid sertifikata od strane pravnog lica ili preduzetnika, odnosno organizatora događaja i sl). Lice koje se identifikuje je, saglasno Zakonu o ličnoj karti, dužno da pokaže ličnu kartu na zahtev inspektora, kao službenog lica ovlašćenog za legitimisanje.


KOJE SU KAZNE PROPISANE ZA KRŠENJE OVE OBAVEZE

Propisani su prekršaji za kršenje ove obaveze, a kazne su u iznosu od 300.000 dinara za pravno lice, 150.000 dinara za preduzetnika, 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, 30.000 za kovid redare, odnosno odgovorna lica za sprovođenje mera i 5000 za fizičko lice koje prekrši mere. Novčane kazne su propisane u fiksnom iznosu i za njih se ne vodi postupak pred prekršajnim sudom, nego sanitarni ili komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog. Lice može da plati polovinu kazne u roku od osam dana, pa se tada oslobađa plaćanja druge polovine.

Lice koje odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, čini prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna do 50.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana.

Svakako, cilj ove nove mere nije kažnjavanje, nego prevencija – sprečavanje širenja zarazne bolesti kovid-19 i podsticanje većeg obima vakcinacije. Ostaje da se sagledaju efekti ove mere u smislu povećanja stepena vakcinacije, posebno među mlađom populacijom, i smanjenja broja zaraženih i preminulih, kao i da se vidi da li će doći do povećanja obima i trajanja ove mere, kako određeni stručni krugovi zastupaju i najavljuju. Može se primetiti i da su u prvi mah određeni ugostitelji reagovali na ovu meru tako što su skratili radno vreme objekata do 22 (20) sati.

Autor je savetnik za propise i inspekcije


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST