Iz arhive

02.11.2017

 


31.01.2019

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

Da li školovati novinare na fakultetu ili u redakciji? Mišljenje profesora novinarstva je decidirano...


07.02.2019

Cenzura - Izidin hram

Ozbiljno preti dolazak divlje cenzure: u njoj delo ne smeđa postoji a tvorac da živi


07.02.2019

Iz krajnosti u krajnost

Da li Ćosić zaista postoji?


13.02.2019

INTERVJU – Milovan Đilas

Ima li boljeg sugovornika od Milovana Đilasa, ako je reč o krahu komunizma?


08.10.2019

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

TEMA VREMENA: Protivnik je samo jedan. To su Oni! Predsednik Sklupštine Srbije Zoran Sokolović očigledno je postupio po naređenju. Tako su komunisti ujedinili opoziciju


08.10.2019

Izjava mog ministra

Stav

03.10.2019

Jug Grizelj (1926-1991)

Venci i reči za velikana novinarstva02.10.2019

Aristokrata za umetnost

Crnogorski princ nastoji da na Cetinju organizuje Bijenale svakovrsnih umetnosti


20.02.2019

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Kako se raspadala partijska Jugoslavija


20.02.2019

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Prilog Kulturi sećanja: Kako se raspadala partijska Jugoslavija - tekst objavljen prvih pet brojeva Vremena 1990. Za zemlju u kojoj je pola veka celokupna vlast bila koncentrisana u rukama jedne partije svakako je presudno ono što se u toj partiji, odnosno u njenom najužem rukovodstvu, događalo. Svima je sada jasno da je jugoslovenski raspad počeo upravo raspadom koliko do juče moćnog, Saveza komunista Jugoslavije. Jasno je isto tako da je seme razdora, koje je dovelo do konačnog raspada, posejano još mnogo ranije i da su poslednje tri godine samo završni čin jedne višegodišnje drame. Rukopis buduće knjige novinara Andrije Čolaka, "Agonija SKJ - godine razdora", govori upravo o tom završnom činu tri poslednje godine.


15.02.2019

SVET I MI - Velika prilika znatna konfuzija

Naše vladajuće poimanje „suvereniteta monetarnog, fiskalnog i svih ostalih ovlašćenja državne sile u odnosu na svoje podanike, građane i poduzetnike, pripada sasvim drugoj evropskoj epohi


03.02.2019

Pogled sa strane - KAO ZABRINUTI ROĐACI

Jugoslavija je uvek bila problem za svoje prijatelje, pa ni ovoga puta nije izuzetak


03.02.2019

Pročitana knjiga - Ne prekidaj Slavene dok se svađaju

Teška istorija možda stvara narod koji je težak i sebi i drugima u svim okolnostima, budući da mu nedostaju ta sredstva okrepljenja


06.02.2019

Pismo našim prijateljima u svijetu

Na prostoru koji su Južni Slaveni nastanili u ranom srednjem vijeku očituju se danas neke od najvećih evropskih i svjetskih antinomija