Srđa Popović >

Komisija za istinu i "deetnifikacija" zločina

Osvežavajuća je novina u ovoj polemici da neki njen učesnik suočen s argumentima druge strane – prizna da je bar u nečem pogrešio, kako je to učinio g. Lojpur. Naime, g. Lojpur je priznao da nije imao pravi razlog da me optuži da sam ja rukovođen "prezirom prema g. Koštunici" kada govorim o radu Komisije čiji je on koordinator. G. Lojpur me je time oslobodio odgovornosti za "nečasni motiv", ali i dalje tvrdi da moj delikt i dalje stoji tj. da "neistinito predstavljam rad Komisije".

Tako g. Lojpur piše:

"Neistinito predstavljanje rada Komisije" kog g. Popovića pročitao sam u sledećim rečenicama iz njegovog priloga: Dragoljub Žarković je zamerio Helsinškom odboru i gospođi Biserko da pominjanjem nacionalnosti žrtava i učinilaca navodno optužuje "sve nas". To je mišljenje koje deli i Stojan Cerović, a to je "teorija" i Koštuničine Komisije za istinu, čiji portparol prof. Mirjana Vasović takođe smatra da "nije dozvoljeno nikakvo razvrstavanje zločina (žrtava i zločinaca) po etničkoj pripadnosti...".

"Komisija nije nikada usvojila takvu teoriju. Takođe, izvestilac Komisije prof. Mirjana Vasović je u više navrata istupala u javnosti u tom svojstvu, ali, koliko je meni poznato, nije tvrdila da pominjanjem nacionalnosti žrtava i učinilaca zločina optužuje sve nas".

Radi se, dakle, o tome da li je tačno ili nije da je prof. Mirjana Vasović, kako sam ranije naveo, izjavila da "nije dozvoljeno nikakvo razvrstavanje zločina po etničkoj pripadnosti".

U listu "Danas" od 21. juna 2002. godine prof. Mirjana Vasović piše:

"Insistiranje na tome da se javnosti jednostavno predoče ‘validni dokazi sa terena’ koji su nesporni (...) može imati opravdanja ukoliko se, sa humanističkog i etičkog stanovišta, želi da sudi (o) zločinu ‘kao takvom’. Ali u tom slučaju nije dozvoljeno nikakvo razvrstavanje zločina (žrtava i zločinaca) po etničkoj pripadnosti i traganje za ‘krivcima’ samo na jednoj strani."

Dakle?

P.S. O "traganju za krivcima samo na jednoj strani" bavio sam se u odgovoru Stojanu Ceroviću pod naslovom "A šta su radili drugi" u "Vremenu" od 19. septembra 2002. god., pa ne želim to da ponavljam. Uostalom, to (bar za sada) i nije predmet spora između g. Lojpura i mene.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST