Nikad nije kasno

"Moj prijatelj Ginter Gras bio je esesovac"; "Vreme" br. 815

Ne bih imao ništa protiv da neko konačno progovori o srpskom fašizmu i njegovim posljedicama u posljednjih 20 godina, pa makar bio i u dobrovoljačkim srpskim jedinicama. Ono što je iza Grasa i njegove generacije ostalo je pročišćeno i demokratizovano društvo. U tom svjetlu, diskusija da li je trebalo da prizna prije ili poslije je deplasirana. Gras je nacizam razorio iznutra i od njega sasvim dovoljno. I još nešto, osporavati opravdanost bombardovanja Srbije može se samo ako se potpuno zanemare pokolji i etnička čišćenja obavljena u Bosni od strane srpskih snaga a pomognuti državom Srbijom. Da li je svijet trebalo da gleda ponavljanje tog scenarija na Kosovu? Koliko bi samo života bilo spaseno da se vojna intervencija protiv Srbije desila 1992. a ne 1995. i 1999?


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST