Pogrešne reči

"Teške reči"; "Vreme" br. 821

U članku pod gornjim naslovom novinar vašeg lista komentariše intervju koji je sudija Marko Kljajević dao listu "Danas", izražavajući sumnju u izjavu sudije Kljajevića "da je imao nameru da od državnih organa traži dokaze u vezi sa inspiratorima atentata". Tu sumnju vaš novinar zasniva na netačnoj tvrdnji da je sudija Kljajević navodno "odbio zahtev zastupnika žrtava da se pred sudom razgovara o pobuni Jedinice za specijalne operacije koja je prethodila atentatu".

Kao predsednik Veća sudija, Kljajević je po službenoj dužnosti tokom desetak dana izvodio dokaze koji se odnose na oružanu pobunu. Na činjenice vezane za oružanu pobunu detaljno su saslušani tokom tog vremena okrivljeni Ulemek i Saša Pejaković, kao i osam svedoka: Zoran Mijatović, Goran Petrović, Dušan Mihajlović, Čedomir Jovanović, Zoran Vukojević, Vladimir Popović, Zoran Janjušević i Rodoljub Milović.

Na osnovu izvedenih dokaza stekli su se svi uslovi da se protiv okrivljenog Ulemeka proširi optužnica i na krivično delo oružane pobune. Svi dokazi za to delo već su se nalazili u spisu, upravo zaslugom sudije Kljajevića. "Zastupnici žrtava", koje pominje vaš novinar, na osnovu toga su još 13. jula 2005. godine stavili predlog za to nadležnom specijalnom tužiocu (a, naravno, ne sudiji Marku Kljajeviću) da proširi optužnicu (o čemu je specijalni tužilac pet meseci ćutao, a onda naš predlog odbio).

O svemu tome vaš novinar je mogao da se obavesti iz lista "Danas" od 29. avgusta o.g., gde je tom predlogu "Danas" posvetio čitavu jednu stranicu.

Umesto toga, vaš novinar je izabrao da se iznošenjem neistina pridruži neslavnom horu medija koji post factum klevetaju sudiju Marka Kljajevića.

Na ovaj komentar sam se odlučio samo zato jer je vaš list izabrao da se u svojoj konstrukciji neistinito pozove i na "zastupnike žrtava" u koje i sam spadam.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST