Muke sa rečima

"Šizofrenija je bolest"; VREME 932

Svojom konstatacijom da je reč šizofrenija "neraskidivo povezana sa bolešću" i da se stavljanjem te reči u negativan kontekst stavljaju i oboleli od nje, dr Ratomir Lisulov je otvorio zanimljivu temu, a to je politička korektnost korišćenja reči. Svojevremeno je na jednoj konferenciji došlo do burne rasprave kada je jedan od govornika upotrebio reč cigančenje koju su neki smatrali politički nekorektnom. Možda je vreme da se neke od institucija koje normiraju srpski jezik pozabave ovim pitanjem. Dok one to ne učine, neću prihvatiti sugestiju dr Lisulova jer smatram da bi ona vodila jezičkoj inkviziciji. Da ne bi bilo zabune, siguran sam da dr Lisulov nije imao lošu nameru kada mi je uputio svoju zamerku. Napominjem i da o svemu ovome moraju da se izjasne institucije, a ne pojedinci, a pod pojedincima mislim na izvesne "jezikoslovce" koji sebi uzimaju za pravo da vedre i oblače u srpskom jeziku, iako ne bi mogli da ga predaju ni u osnovnoj školi jer nemaju potrebne kvalifikacije za to.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST