<< VESTI | | 17.12.2009 15:58

 

Ko su sudije u Srbiji

Visoki savet sudstva 16. decembra doneo odluku izboru sudija

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 16. decembra 2009. godine doneo je odluku izboru sudija na stalnu funkciju u sudovima opšte i posebne nadležnosti koji stupaju na funkciju 1. januara 2010.

Za sudije Vrhovnog Kasacionog suda:

1. Andrejević Snežana sudija Vrhovnog suda Srbije

Sonja Brkić

2. Brkić Sonja sudija Vrhovnog suda Srbije

3. Važić Nevenka sudija Vrhovnog suda Srbije

4. Dragičević-Dičić Radmila sudija Okružnog suda u Beogradu

5. Đukić Lidija sudija Okružnog suda u Novom Sadu

6. Živković Snežana sudija Vrhovnog suda Srbije

7. Ivić Mirjana sudija Vrhovnog suda Srbije

8. Jovanović Vlasta sudija Vrhovnog suda Srbije

9. Jokić Stojan sudija Vrhovnog suda Srbije

10. Knežević-Tomašev Ljubica sudija Okružnog suda u Beogradu

11. Kovačević Tomić Maja sudija Okružnog suda u Beogradu

12. Krstajić Vesko sudija Okružnog suda u Novom Sadu

13. Lutovac Zvezdana sudija Vrhovnog suda Srbije

Nata Mesarović

14. Mesarović Nata sudija Vrhovnog suda Srbije

15. Nikolić Milomir sudija Vrhovnog suda Srbije

16. Petrović Škero Vida sudija Vrhovnog suda Srbije

17. Popović Vesna sudija Vrhovnog suda Srbije

18. Rulić Mihailo sudija Vrhovnog suda Srbije

19. Sinanović Biljana sudija Okružnog suda u Beogradu

20. Stanković Anđelka sudija Vrhovnog suda Srbije

21. Trifunović Predrag sudija Vrhovnog suda Srbije

22. Ćerasimović Mirjana sudija Višeg Trgovinskog suda

23. Cvetković Bata sudija Vrhovnog suda Srbije

24. Čavlina Goran sudija Vrhovnog suda Srbije

Za sudije Apelacionog suda u Beogradu:

1. Aksentijević Milica sudija Okružnog suda u Beogradu

2. Albijanić Dragoljub sudija Okružnog suda u Beogradu

3. Anđelković Olivera sudija Okružnog suda u Beogradu

4. Bosiljković Branislav sudija Okružnog suda u Beogradu

5. Važić Siniša sudija Okružnog suda u Beogradu

6. Vitošević Snežana sudija Okružnog suda u Prizrenu

7. Vujičić Aleksandar sudija Okružnog suda u Beogradu

8. Vuković Tatjana sudija Okružnog suda u Beogradu

9. Vukčević Milanka sudija Okružnog suda u Beogradu

10. Govedarica Marina sudija Okružnog suda u Beogradu

11. Gogić Savka sudija Okružnog suda u Beogradu

12. Delibašić Zorana sudija Okružnog suda u Beogradu

13. Dimitrijević Snežana sudija Opštinskog suda u Ubu

14. Dingarac-Nićiforović Smiljka sudija Okružnog suda u Beogradu

15. Dražić Branka sudija Okružnog suda u Beogradu

16. Đorđević Aleksandra sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

17. Đorđević Dragoljub sudija Okružnog suda u Beogradu

18. Đurđević Zdravka sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

19. Đurić Radmila sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

20. Živanović Biserka sudija Okružnog suda u Beogradu

21. Živković Borivoje sudija Okružnog suda u Beogradu

22. Zarić Spomenka sudija Vrhovnog suda Srbije

23. Zec Nada sudija Okružnog suda u Beogradu

24. Zlatić Aleksandra sudija Okružnog suda u Beogradu

25. Jakić Marina sudija Okružnog suda u U Valjevu

26. Janković Sretko sudija Vrhovnog suda Srbije

27. Jašarević Zorica sudija Okružnog suda u Beogradu

28. Jeneckov Ljiljana sudija Okružnog suda u Beogradu

29. Jovanović Zorica sudija Četvrtog opštinskog suda u Beograd

30. Kokotović Radomir sudija Četvrtog opštinskog suda u Beograd

31. Lekić Sanja sudija Okružnog suda u Beogradu

32. Lukić Milimir sudija Okružnog suda u Beogradu

33. Majić Miodrag sudija Prvog opštinskog suda u Beograd

34. Manojlović Sonja sudija Vrhovnog suda Srbije

35. Marinković Dragana sudija Okružnog suda u A u Smederevu

36. Martinović Vesna sudija Okružnog suda u Beogradu

37. Matković Vesna sudija Petog opštinskog suda u Beograd

38. Mijatović Nadežda sudija Okružnog suda u Beogradu

39. Milenković Duško sudija Okružnog suda u Beogradu

40. Milićević Vladislava sudija Okružnog suda u Beogradu

41. Mirosavljević Dragana sudija Okružnog suda u Beogradu

42. Mitić Popović Ljiljana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beograd

43. Mitrović Vesna sudija Okružnog suda u A u Požarevcu

44. Mićunović Nikola sudija Vrhovnog suda Srbije

45. Mihajlović Slavka sudija Okružnog suda u Beogradu

46. Mušović Vera sudija Okružnog suda u Beogradu

47. Nakić-Momirović Slađana sudija Vrhovnog suda Srbije

48. Nastić Snežana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beograd

49. Negić Ivan sudija Trgovinskog sudaa u Valjevu

50. Nikolić Zorica sudija Okružnog suda u Požarevcu

51. Ninković Bojana sudija Okružnog suda u Beogradu

52. Obradović Vesna sudija Okružnog suda u Beogradu

53. Paunović Bojana sudija Okružnog suda u Beogradu

54. Pejović Branka sudija Okružnog suda u Beogradu

55. Pejović Sanja sudija Četvrtog opštinskog suda u Beograd

56. Petković Gordana sudija Okružnog suda u Kruševcu

57. Petrović Vera sudija Okružnog suda u Beogradu

58. Petrović Vesna sudija Okružnog suda u Beogradu

59. Popović Ana sudija Okružnog suda u Beogradu

60. Popović Đuričković Milica sudija Petog opštinskog suda u Beograd

61. Popović Mirjana sudija Okružnog suda u Beogradu

62. Rašić Milena sudija Okružnog suda u Beogradu

63. Rašić Slobodan sudija Vrhovnog suda Srbije

64. Romčević Nevenka sudija Četvrtog opštinskog suda u Beograd

65. Saveljić-Nikolić Dragica sudija Okružnog suda u Beogradu

66. Savić Zoran sudija Vrhovnog suda Srbije

67. Savić Snežana sudija Okružnog suda u Beogradu

68. Sokić Olga sudija Okružnog suda u Beogradu

69. Spirkovska Aleksandra sudija Okružnog suda u Beogradu

70. Srećković Slavica sudija Okružnog suda u Beogradu

71. Stefanović Margita sudija Okružnog suda u Beogradu

72. Stojnov Lovorka sudija Četvrtog opštinskog suda u u Beogradu

73. Strajina Dobrila sudija Okružnog suda u Beogradu

74. Todorović Gordana sudija Okružnog suda u Beogradu

75. Ćesarović Dragan sudija Okružnog suda u Beogradu

76. Uzelac-Đurović Tamara sudija Okružnog suda u Beogradu

77. Hadžiomerović Omer sudija Okružnog suda u Beogradu

78. Hadži-Perić Nada sudija Okružnog suda u U Požarevcu

79. Cvetković Veroljub sudija Vrhovnog suda Srbije

80. Šobat Tanja sudija Okružnog suda u Beogradu

Za sudije Višeg suda u Beogradu:

1. Albijanić Nataša sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

2. Belović Jasna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

3. Beraha-Nikićević Vinka sudija Okružnog suda u Beogradu

4. Božović Milošević Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

5. Bulajić Zorica sudija Okružnog suda u Beogradu

6. Vasić Božidar sudija Opštinskog suda u Ubu

7. Vasić Predrag sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

8. Vasović Jasmina sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

9. Vučinić Vladimir sudija Okružnog suda u Beogradu

10. Gajić Salzberger Gordana sudija Okružnog suda u Beogradu

11. Ganić Zoran sudija Okružnog suda u Beogradu

12. Gerasimović Dragomir sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

13. Damjanović Vesna sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

14. Dilparić Milan sudija Okružnog suda u Beogradu

15. Duruz Vladimir sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

16. Đukić Mihalčić Verica sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

17. Žakula Dušanka sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

18. Ivanković Vladan sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

19. Ivanović Aleksandar sudija Okružnog suda u Beogradu

20. Ilić Maja sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

21. Ilić Mirjana sudija Okružnog suda u Beogradu

22. Isakov Vukica sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

23. Janković Raša sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

24. Jovanović Snežana sudija Okružnog suda u Beogradu

25. Jovičić Ivan sudija Opštinskog suda u Guči

26. Kilibarda Jelena sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

27. Klarić-Živković Marina sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

28. Lazarević Dragan sudija Okružnog suda u Beogradu

29. Lazović Velimir sudija Okružnog suda u Beogradu

30. Laušević Danko sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

31. Londrović Milan sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

32. Ljumović Dragica sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

33. Marković Slađana sudija Opštinskog suda u Sopotuu

34. Mesarović Vladimir sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

35. Milenković Dušan sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

36. Milošević Dragan sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

37. Miloševski Milan sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

38. Mirković Dragan sudija Okružnog suda u Beogradu

39. Nešković Đurđa sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

40. Nikolić Garotić Snežana sudija Okružnog suda u Beogradu

41. Nikolić Slavica sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

42. Opačić Anđelka sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

43. Pantelić Branislav sudija Okružnog suda u Beogradu

44. Parđovski Jane sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

45. Petričić Snežana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

46. Petrović Siniša sudija Okružnog suda u Novom Pazaru

47. Popović Rastko sudija Okružnog suda u Beogradu

48. Riđički Mirjana sudija Okružnog suda u Beogradu

49. Smirčić Zorica sudija Okružnog suda u Beogradu

50. Sofrenović Vera sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

51. Sretenović Tatjana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

52. Stepanović Aleksandar sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

53. Tejić Zoran sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

54. Trajković Zorana sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

55. Trešnjev Aleksandar sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

56. Cvetković Višeslava sudija Okružnog suda u Prištini

57. Cucić-Dželetović Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

58. Šćepanović Darinka sudija Okružnog suda u Beogradu

Za sudije Prvog Osnovnog suda u Beogradu:

1. Agatonović Dušan sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

2. Agatonović Sanja sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

3. Aleksić Svetlana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

4. Aranđelović Gordana sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

5. Aranđelović-Jureša Marija sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

6. Arežina-Nešović Stojanka sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

7. Arsović Olga sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

8. Babić Nataša sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

9. Babić Siniša sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

10. Bakić Jasminka sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

11. Banković Zorica sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

12. Bezmarević Janjić Tatjana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

13. Bećirić Denis sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

14. Blagojević Ljiljana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

15. Blagojević Ljiljana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

16. Bogdanović-Ružić Jelena sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

17. Bošnjak Miroslav sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

18. Brkić Marina sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

19. Bukva Sanja sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

20. Vasiljković Aleksandra sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

21. Veljić Aleksandar sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

22. Veljković Danijela sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

23. Vuković Gordana sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

24. Vukovljak Jovanović Jasmina sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

25. Vučetić Miroslava sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

26. Vučinić Ljiljana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

27. Garić Dejan sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

28. Garčević Irena sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

29. Glavčić-Krstevska Mirjana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

30. Grkinić Milan sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

31. Dimitrijević Mirjana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

32. Dragović Jelena sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

33. Đerić Radmila sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

34. Đurić Ljubinka sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

35. Đurović Eškirović Ksenija sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

36. Đurović Svetlana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

37. Živković Branka sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

38. Živković Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

39. Žugić Slavko sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

40. Zlatar Milica sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

41. Ivanković Sanja sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

42. Ivković Snežana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

43. Ignjatović Violeta sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

44. Ignjatović Jovica sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

45. Ilić Ivan sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

46. Ilić Maja sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

47. Ilić Rajko sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

48. Jakovljević Nataša sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

49. Jevtić Snežana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

50. Jevtić Suzana sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

51. Jelić Dragana sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

52. Jeremić Tatjana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

53. Jovanović Violeta sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

54. Jovanović Milosava sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

55. Jovičić Vasić Gordana sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

56. Joksimović Milošević Violeta sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

57. Jončić Srđan sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

58. Kantar Snežana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

59. Knežević Borjana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

60. Knežević Milijana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

61. Knežević-Jojić Sanja sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

62. Kovačević Nebojša sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

63. Kostić Tamara sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

64. Košutić Tanja sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

65. Labudović Miloš sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

66. Lazarević Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

67. Lalović Ivona sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

68. Leković Aleksandra sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

69. Lemajić Tatjana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

70. Lozuk Jasna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

71. Lukačević Vesna sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

72. Marinković Maja sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

73. Marić Draginja sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

74. Marjanović Violeta sudija Opštinskog suda u Prištini

75. Marjanović Snežana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

76. Marković Zorica sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

77. Martinović Irena sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

78. Marčetić Dragana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

79. Mastilović Vesna sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

80. Mijačić Ivana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

81. Milenković Vera sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

82. Milinović Jelena sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

83. Milovanović Branka sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

84. Milovanović Mladen sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

85. Milojević Vesna sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

86. Milosavljević Lidija sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

87. Milošević Ana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

88. Milošević Dubravka sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

89. Milošević Nevenka sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

90. Milutinović Nataša sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

91. Miljuš Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

92. Mioljević Vladan sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

93. Mirković Svetlana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

94. Mitić Vranjkić Konstantin sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

95. Mitrović Stanislava sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

96. Mićković Savo sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

97. Mihailović Ljiljana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

98. Mihajlović Nada sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

99. Mladenović Ivana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

100. Mladenović-Vajdić Snežana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

101. Mladenović-Kostić Snežana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

102. Možek Milanka sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

103. Nenadić Ljubica sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

104. Nikolić-Kujović Vera sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

105. Obrenčević Tatjana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

106. Pavlović Lidija sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

107. Pavlović Ninković Vesna sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

108. Pantović Slađana sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

109. Perišić Vesna sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

110. Petričević Milenija sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

111. Pešić Aleksandra sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

112. Pjevović Milanka sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

113. Popović Adela sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

114. Protić Nevena sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

115. Profilović Olivera sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

116. Purić Bosa sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

117. Rabrenović Vuk sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

118. Radić Radmila sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

119. Radović Vesna sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

120. Radojičić Matija sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

121. Ranković Ružica sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

122. Ristović Mirjana sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

123. Rovčanin Dragana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

124. Rogić Zoran sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

125. Rogošić Dubravka sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

126. Saveljić-Dolašević Violeta sudija Opštinskog suda u Prištini

127. Savić Dragana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

128. Savić Sabljić Snežana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

129. Svorcan Jasmina sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

130. Sekulić Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

131. Sekulić Nada sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

132. Simić Vida sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

133. Stamenković Miodrag sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

134. Stanišuić Snežana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

135. Stanković Vesna sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

136. Stanković Katarina sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

137. Stevanović Jelena sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

138. Stevović-Jakšić Snežana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

139. Stefanović Vladan sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

140. Stojanović Zorica sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

141. Stojanović Ljilja sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

142. Stojanović Sanja sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

143. Stojanović Snežana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

144. Stojanovski Vlatko sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

145. Stojilković Jelena sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

146. Stojković Milica sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

147. Stričević Ljiljana sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

148. Tasić Biljana sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

149. Terzić Marija sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

150. Topić Vesna sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

151. Točanac Aleksandra sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

152. Trbović-Svilarić Milica sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

153. Trgovčević Prokić Dr Milena sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

154. Tresač Jasna sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

155. Trifunović Radulović Irena sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

156. Tubić Jasmina sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

157. Filipović Vesna sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

158. Halilji Ljejmena sudija Opštinskog suda u Prištini

159. Cvetić Maja sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

160. Cvetković Biljana sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

161. Čogurić Maja sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

162. Čulin Vulić Aleksandra sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

163. Dželetović Marina sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu

164. Šajić Nada sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

165. Šašić Dujić Sonja sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

166. Šešić Zoran sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

167. Šumić Vukica sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu

Za sudije Drugog Osnovnog suda u Beogradu:

1. Bajić Nebojša sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

2. Biloš Ljiljana sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

3. Bojanović Vesna sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

4. Brkić Ljiljana sudija Opštinskog suda u Mladenovcu

5. Živanović Milojka sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

6. Jevtović Slavica sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

7. Kovačević Ljubivoje sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

8. Mirosavić Vladimir sudija Opštinskog suda u Mladenovcu

9. Mihailović Milka sudija Opštinskog suda u Mladenovcu

10. Mičić Gordana sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

11. Pavlović Dragana sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

12. Pantelić Ivanović Snežana sudija Opštinskog suda u Mladenovcu

13. Petrović Vesna sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

14. Radenković Marina sudija Opštinskog suda u Sopotu

15. Radosavljević Biljana sudija Opštinskog suda u Mladenovcu

16. Radosavljević Branko sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

17. Raščanin Mirjana sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

18. Savić-Deretić Svetlana sudija Petog opštinskog suda u Beogradu

19. Srećković Nevena sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

20. Stevanović-Ignjatović Biljana sudija Opštinskog suda u Sopotu

21. Stojanović Svetlana sudija Opštinskog suda u Lazarevcu

22. Tomić Ivana sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

23. Urošević Dragan sudija Opštinskog suda u Sopotu

24. Šoškić Beba sudija Opštinskog suda u Obrenovcu

Za sudije Višeg suda u Valjevu:

1. Branković Zorica sudija Okružnog suda u Valjevu

2. Živić Nada sudija Okružnog suda u Valjevu

3. Lalović Lepa sudija Okružnog suda u Valjevu

4. Marić Veljko sudija Opštinskog suda u Valjevu

5. Savić Biljana sudija Okružnog suda u Valjevu

6. Terzić Jasmina sudija Opštinskog suda u Valjevu

7. Herceg Vesna sudija Opštinskog suda u Valjevu

8. Džunić Branislav sudija Okružnog suda u Valjevu

Za sudije Osnovnog suda u Valjevu:

1. Vasiljević Slobodan sudija Opštinskog suda u Valjevu

2. Dimitrijević Dragomir sudija Opštinskog suda u Ub

3. Drpić Aleksandra sudija Opštinskog suda u Valjevu

4. Živković Dušan sudija Okružnog suda u Valjevu

5. Jazarević-Zrnzević Snežana sudija Opštinskog suda u Lajkovcu

6. Jevtić Ana sudija Opštinskog suda u Valjevu

7. Jevtić Predrag sudija Opštinskog suda u Valjevu

8. Jovanović Radivoje sudija Opštinskog suda u Valjevu

9. Joksimović Jasmina sudija Opštinskog suda u Lajkovcu

10. Karać Ljiljana sudija Opštinskog suda u Valjevu

11. Kojić Milena sudija Opštinskog suda u Ljigu

12. Kuznecov Nataša sudija Opštinskog suda u Lajkovcu

13. Lazarević Gordana sudija Okružnog suda u Valjevu

14. Lazić Milka sudija Opštinskog suda u Ubu

15. Lalović Vojislav sudija Opštinskog suda u Valjevu

16. Marković Branka sudija Opštinskog suda u Valjevu

17. Mirković Nikola sudija Opštinskog suda u Mionici

18. Nikolić Gordana sudija Opštinskog suda u Osečini

19. Pavlović Vera sudija Opštinskog suda u Osečini

20. Pavlović Dragan sudija Opštinskog suda u Osečini

21. Popović Nebojša sudija Opštinskog suda u Valjevu

22. Radisavljević Gorica sudija Opštinskog suda u Ljig

23. Radojević Dragan sudija Opštinskog suda u Ljig

24. Radojičić Dragoljub sudija Opštinskog suda u Mionica

25. Ranković Jelena sudija Opštinskog suda u Valjevu

26. Ristivojević Ivana sudija Opštinskog suda u Osečini

27. Stefanović Milan sudija Opštinskog suda u Lajkovcu

28. Stojanović Gordana sudija Opštinskog suda u Valjevu

29. Tadić-Petrović Dragana sudija Opštinskog suda u Valjevu

30. Džoković Aleksandar sudija Opštinskog suda u Valjevu

Na sledećoj strani:

Sudije Višeg suda u Zaječaru

Sudije Osnovnog suda u Boru

Sudije Osnovnog suda u Zaječaru

Sudije Višeg suda u Negotinu

Sudije Osnovnog suda u Negotinu

Sudije Višeg suda u Požarevcu

Sudije Osnovnog suda u Požarevcu

Sudije Višeg suda u Smederevu

Sudije Osnovnog suda u Smederevu

Sudije Višeg suda u Šapcu

Sudije Osnovnog suda u Loznici

Sudije Osnovnog suda u Šapcu

Sudije Apelacionog suda u Kragujevcu

Sudije Višeg suda u Jagodini

Sudije Osnovnog suda u Jagodini

Sudije Osnovnog suda u Paraćinu

Sudije Višeg suda u Kragujevcu

Sudije Osnovnog suda u Kragujevcu

Sudije Višeg suda u Kruševcu

Sudije Osnovnog suda u Kruševcu

Sudije Višeg suda u Kraljevu

Sudije Osnovnog suda u Kraljevu

Sudije Višeg suda u Novom Pazaru

Sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru

Sudije Višeg suda u Čačku

Sudije Osnovnog suda u Čačku

Sudije Višeg suda u Užicu

Sudije Osnovnog suda u Požegi

Sudije Osnovnog suda u Prijepolju

Sudije Osnovnog suda u Užicu

Sudije Apelacionog suda u Nišu

Sudije Višeg suda u Vranju

Sudije Osnovnog suda u Vranju

Sudije Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici

Sudije Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici

Sudije Višeg suda u Leskovcu

Sudije Osnovnog suda u Leskovcu

Sudije Višeg suda u Nišu

Sudije Osnovnog suda u Nišu

Sudije Višeg suda u Prokuplju

Sudije Osnovnog suda u Prokuplju

Sudije Višeg suda u Pirotu

Na trećoj strani:

Sudije Osnovnog suda u Pirotu

Sudije Apelacionog suda u Novom Sadu

Sudije Višeg suda u Zrenjaninu

Sudije Osnovnog suda u Zrenjaninu

Sudije Osnovnog suda u Kikindi

Sudije Višeg suda Novom Sadu

Sudije Osnovnog suda Novom Sadu

Sudije Višeg suda u Pančevu

Sudije Osnovog suda u Vršcu

Sudije Osnovnog suda u Pančevu

Sudije Višeg suda u Somboru

Sudije Osnovnog suda u Somboru

Sudije Višeg suda u Sremskoj Mitrovici

Sudije Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici

Sudije Višeg suda u Subotici

Sudije Osnovnog suda u Subotici

Sudije Upravnog suda

Sudije Privrednog Apelacionog suda

Sudije Privrednog suda u Beogradu

Sudije Privrednog suda u Valjevu

Sudije Privrednog suda u Zaječaru

Sudije Privrednog suda u Zrenjaninu

Sudije Privrednog suda u Kragujevcu

Sudije Privrednog suda u Kraljevu

Sudije Privrednog suda u Leskovcu

Sudije Privrednog suda u Nišu

Sudije Privrednog suda u Novom Sadu

Sudije Privrednog suda u Pančevu

Sudije Privrednog suda u Požarevcu

Sudije Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici

Sudije Privrednog suda u Somboru

Sudije Privrednog suda u Subotici

Sudije Privrednog suda u Užicu

Sudije Privrednog suda u Čačku

Sudije Višeg Prekršajnog suda

Sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu

Sudija Prekršajnog suda u Subotici

Sudija Prekršajnog suda u Čačku

Sudija Prekršajnog suda u Šapcu


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

Ko nije reizabran?

Za 2.453 sudijska mesta prijavilo se 5.050 kandidata. Visoki savet sudstva je gotovo 400 radnih sati raspravljao o njima, nakon čega je izabrao 1.531 sudiju i 876 kandidata za sudije koje će birati Skupština Srbije, dok je 46 mesta ostalo upražnjeno.

Iz Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda čak polovina uopšte nije reizabrana, a samo troje je izabrano u Vrhovni kasacioni sud, među kojima je i Nata Mesarović, predsednica tog suda i Visokog saveta sudstva. Među onima koji nisu reizabrani su predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda i predsednici četiri krivična veća, od pet koliko ih ukupno ima. Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima juče je saopštio da mora da se da hitno obrazloženje za one koji nisu prošli reizbor. Društvo sudija Srbije saopštilo je da će smatrati svojim članovima i sudije koje nisu reizabrane, sve dok ne dobiju obrazloženja Visokog saveta sudstva o razlozima zbog kojih kolege nisu izbrane. Inače, predsednica Društva sudija Dragana Boljević, koja je bila sudija Okružnog suda u Beogradu, nije izabrana ni na jednu sudijsku funkciju.

U toku konferencije za novinare na kojoj je saopštavana odluka, u sali su, osim novinara, bile i pojedine sudije Vrhovnog suda Srbije koje nisu izabrane. Ne navodeći imena, sudija Nata Mesarović je objasnila da je jedan broj sudija sam sebe doveo u situaciju da ne bude izabran ili da izgubi sudijsku funkciju.

"Najpre mislim na sudije koji su konkurisali samo za jedan sud i to za sud najvišeg ranga. To se najviše odrazilo kod sudija sadašnjeg Vrhovnog suda Srbije. Jedan dobar deo sudija je konkurisao samo za Vrhovni kasacioni sud", objašnjava Mesarovićeva.

"U svakom konkretnom slučaju pristupalo se ozbiljno i nijedna odluka nije doneta napamet. Ovom prilikom želim da kažem onima koji sumnjaju u to da je na objektivan način radio Visoki savet, da smo spremni da prihvatimo javnu diskusiju onih kandidata koji smatraju da takvu odluku u pogledu dostojnosti nekog kandidata mogu osporiti", navodi Mesarovićeva.

Među sudijama koje nisu izabrane je i predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. "Odluku da ne budem izabrana tumačim kao jednu jasnu poruku sudijama koje ostaju - vodi računa o tome kako se ponašaš, nemoj da kritikuješ. Tvoje je da ćutiš, da slušaš i da radiš", navodi Boljevićeva.

Međutim, Nata Mesarović odgovara da svaki sudija među objavljenim kriterijumima može da vidi gde se nalazi po rezultatima svog rada. Upitana zašto nije izabrana predsednica Dragana Boljević, ona je rekla da su neke sudije bile u hendikepu zbog statistike i broja rešenih, odnosno nerešenih predmeta.

Odgovarajući na pitanje o kriterijumima koji su uticali na izbor nekadašnje predsednice Republičke izborne komisije Sonje Brkić na mesto sudije Vrhovnog kasacionog suda, Mesarovićeva je naglasila da je Visoki savet „našao da je ona dostojna" za tu funkciju.

"Kao predsednica RIK-a Sonja Brkić, kao i svi ostali koji su bili na tom mestu, po zakonu je imala pravo na novčanu naknadu", rekla je Mesarovićeva, odgovarajući na pitanje da li je zbog afere sa naknadama Sonja Brkić bila dostojna da bude izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda.

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je za "Politiku" da su pojedini ljudi iz pravosuđa vršili pritisak i čak pretili tom Ministarstvu u procesu izbora sudija i tužilaca

Kako piše "Blic", u kabinet ministarke pravde Srbije Snežane Malović, nakon što je okončana sednica Visokog saveta sudstva o opštem izboru, upao je jedan sudija Vrhovnog suda koji nije reizabran. Taj sudija je ušao bez najave, ministarka je bila sama u kabinetu, a on je ljutito zamerao i prebacivao joj što nije reizabran. Iz advokatskih krugova bilo je sličnih poziva, ali tu su upućene uvrede i pretnje ministarki. Nakon ovih događaja, ministarki pravde je pojačana obezbeđenje koje će stalno biti uz nju. Ministarka Malović je potvrdila za „Blic" da je bilo pritisaka i pretnji, ali da one nisu uticale na donošenje konačnih odluka.

Reakcije na reizbor

Društvo sudija Srbije zatražilo je od Visokog saveta sudstva obrazloženje razloga zbog kojih neke sudije nisu ponovo izabrane na sudijsku funkciju. "Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da zatečenim, a neizabranim sudijama da obrazloženje razloga zbog kojih je zaključeno da te sudije nisu stručne, osposobljene i dostojne i time ispoštuje sugestije date u mišljenju Venecijanske komsije", navedeno je u saopštenju tog sudijskog udruženja.

Član Društva sudija Omer Hadžiomerović rekao da je 700 sudija koje nisu izabrane, faktički razrešeno funkcije, a da je postupak izbora bio "netransparentan i da se nedostojnost i nestručnost nekoga za obavljanje sudijske funkcije mora utvrditi u nekom posebnom postupku, na koji bi sudija imao pravo na pravni lek". Hadžiomerović je najavio da će formirati pravni tim koji će biti na raspolaganju sudijama koje nisu izabrane. To udruženje iz svoga članstva neće isključiti sudije koje nisu izabrane sve dok ne dobiju pisano obarzloženje odluke VSS i dok se ne okončaju postupci po pravnim lekovima. U izjavi koju citira RTS, on je podsetio na to da je Venecijanska komisija u mišljenju datom 15. juna 2009. godine ukazala da je neophodno da svaki sudija koji ne bude izabran dobije obrazloženo rešenje zašto nije ponovo izbaran, kao i da mu se obezbedi delotvoran pravni lek. Hadžiomerović je ocenio da se neizabrene sudije jedino mogu obratiti Ustavnom sudu kome mogu podneti ustavnu žalbu, nakon koje, ukoliko ne budu zadovoljni odlukom Ustvanog suda, zaštitu svojih prava mogu tražiti pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Sindikat pravosuđa Srbije je u četvrtak zatražio od Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da saopšti razloge zbog kojih neke sudije i zamenici javnih tužilaca nisu ponovo izabrani. U saopštenju tog sindikata se kaže da se među izabranim sudijama i tužiocima ne nalaze imena nekih ljudi koji su, prema mišljenju tog sindikata, stručno i profesionalno obavljali svoj posao.

Kako javlja TVB92 reizbor sudija izazvao je i negodovanje u Advokatskoj komori Srbije, čiji predsednik, Dragoljub Đorđević, traži obrazloženje zašto sudija Dragana Boljević nije reizabrana, ako su je kolege prethodno kao prvu među jednakima postavile za predsednicu Društva sudija Srbija.

Profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić na sajtu "Peščanika" konstatuje da se reizabranim sudijama nalaze se i one sudije koje Srbija pamti po sudskoj izbornoj krađi 2000: Milomir Nikolić - Vrhovni kasacioni sud; Ana Popović - Apelacioni sud u Beogradu; Vesna Obradović - Apelacioni sud u Beogradu; Smiljka Dingarac Nićiforović - Apelacioni sud u Beogradu; Bojana Paunović - Apelacioni sud u Beogradu; Danijela Nikolić - Apelacioni sud u Nišu; Jasna Belović - Viši sud u Beogradu; Miroslava Vučetić - Prvi osnovni sud u Beogradu; Radenka Dražić - Osnovni sud u Šapcu; Jasminka Obućina - Privredni sud u Užicu...

Izabran mrtav sudija

Bivšeg sudiju Opštinskog suda u Požegi Ljubišu Đurića, koji je preminuo pre dva meseca, Visoki savet sudstva izabrao je za sudiju u tom gradu, piše "Danas".

Dosadašnji predsednik tog suda Vitomir Urošević, koji nije prošao reizbor, kaže da o smrti sudije Đurića nije obavestio Visoki savet sudstva, ali da je dopis o tome uputio Ministarstvu pravde. Sudija Đurić je iznenada preminuo, a konkurs na koji se prijavio bio je raspisan letos. Požeški sud nije obaveštavoa Visoki savet sudstva o smrti tog sudije, jer na to po rečima Uroševića nije imao obavezu. On međutim tvrdi da je o smrti sudije bilo obavešteno Ministarstvo pravde, kome su upućivali zahteve za troškove njegove sahrane i taj novac je isplaćen. To ministarstvo i Visoki savet sudstva nalaze se u istoj zgradi u Nemanjinoj ulici u Beogradu.