Novogovor >

Apsorpcioni kapacitet

Ovi opet počeli da bude lažne nade da na Vidovdan 2014. nećemo više ubijati Ferdinanda, nego da ćemo se veseliti uz Odu radosti (vidi u odgovarajućem tekstu onaj deo posle Kosova). Mada, nije jasno kome će nedostajati apsorpcioni kapacitet – nama da primimo njihovu pomoć, ili njima da prime nas...

Ne razumete? Učite mladi Evropejci, ponavljajte uglas! Apsorpcioni kapacitet, akreditacija, Acquis Communautaire... Jezik ćemo polomiti s novim izrazima, ovde prevedenim po slabom znanju i varljivom sećanju i, uz neka lična zapažanja, prihvaćena.

Apsorpcioni kapacitet – to je sposobnost državne administracije da planira i sprovodi spoljnu pomoć, koju je sklona da uzurpira, ili sposobnost potencijalnih korisnika da pripreme kvalitetne projekte na koje će utrošiti (apsorbovati) najveći deo alociranih sredstava. To su ona sredstva navodno namenjena nama, koja potroše njihovi savetnici dok raspravljaju da li imaju apsorpcioni kapacitet da nas prime. Alokacija je inače veoma korišćen termin u ekonomiji. Alokacija resursa predstavlja preusmeravanje resursa sa jednog na neki profitabilniji posao, a po http://vukajlija.com/ u srpskoj privredi može se reći i: "Presipati iz šupljeg u prazno".

Akreditacija je postupak kojim odgovorno telo daje formalno uverenje da je neka osoba sposobna da obavlja određene zadatke u vezi sa upravljanjem, sprovođenjem i kontrolom nekog programa.

Acquis Communautaire, čuli ste već, to je francuski izraz koji obuhvata sve EU ugovore i zakone, deklaracije i rezolucije, međunarodne sporazume o pitanjima EU i presude Suda pravde. Takođe, uključuje akcije koje vlade EU preduzimaju zajedno u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova i u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, koje često nema. Prihvatanje pravnih tekovina EU (acquis communautaire) ne ide samo na rečima već podrazumeva da se pokaže sposobnost da se preuzmu obaveze članstva, uključujući prihvatanje ciljeva političke, ekonomske i monetarne unije koje stare članice inače ne ispunjavaju.

Mi, nekadašnji članovi, to razumemo. To je kao u Složenoj organizaciji udruženog rada SOUR... Uh! ne... izvinite, ovo je iz stare čitanke.

I, ne kaže se više "uh!" nego "ups ;-D".


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST