Rezultati pretraživanja

1.

Polemike – Jesmo li izgubili Estetiku otpora (4): U traganju za "odmornim frazama" (VREME 1612)

autor: Slobodan Damnjanović

 

Nije istina da prevodilac "zdušno prigrljava praksu političkog govora", ali je istina da naša autorka ima muke sa rečima. Ona zna jezik, ali se teško izražava
 

2.

Polemike – Jesmo li izgubili Estetiku otpora (2): Tri pravila obezvređivanja (Vreme 1610)

autor: Slobodan Damnjanović

 

Prevod nije mehaničko preslikavanje stranog teksta, prevod je umetnost. Kada je u pitanju književnost, ne prevode se reči, prevode se slike; ne čuvaju se doslovan red reči i dužina rečenice, čuvaju se lepota izraza i snaga doživljaja
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1