>

Demanti

"Svi premijerovi ljudi", "Vreme" br. 1301

U broju 1301 časopisa "Vreme" od 10. decembra 2015. godine objavljen je tekst pod naslovom "Svi premijerovi ljudi" gde je navedeno više neistinitih i neproverenih informacija koje se odnose na rad kancelarije advokata Nevene Veselinović. Tačnije, na strani 7 pomenutog teksta navodi se sledeće:

"...advokatska kancelarija njegove supruge Nevene znatno je uvećala svoj portfolio i uticaj tako što su mnogi korporativni klijenti ‘prešli kod njih’ u poslednje tri godine kao i značajan broj javnih preduzeća." Dalje, u širem negativnom kontekstu u tekstu se navodi i "...poslovni prostor iznajmljen kod Dipos-a."

Napominjemo da su napred citirani navodi novinskog teksta neistiniti i nepotpuni i da kao takvi predstavljaju povredu člana 9. Zakona o javnom informisanju i medijima, koji reguliše obavezu novinarske pažnje gde su urednik i novinar dužni da s pažnjom primerenom okolnostima, pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenoj pojavi, događaju ili ličnosti provere njeno poreklo, istinitost i potpunost. Pre objavljivanja ovih informacija niko od novinara redakcije časopisa "Vreme" nije kontaktirao advokata Nevenu Veselinović u cilju dobijanja tačnih i potpunih informacija, a ukoliko su te informacije preuzete iz drugih izvora ili drugih medija, urednik i novinar su bili dužni da preuzete informacije, ideje i mišljenja prenesu verodostojno i potpuno, kao i da navedu i naziv drugog medija ili izvora.

Na osnovu navedenog, a u skladu sa članom 83. Zakona o javnom informisanju i medijima imajući u vidu da objavljene informacije predstavljaju povredu prava i interesa advokata Nevene Veselinović, zahtevamo da se bez naknade, u narednom broju časopisa "Vreme", na istoj strani broj 7, gde su objavljene neistinite, nepotpune i netačno prenete informacije, objavi sledeći odgovor (demanti):

"Advokat Nevena Veselinović ne sarađuje ni sa jednim javnim preduzećem.

U okviru advokatske kancelarije Veselinović posluje 7 advokata zajedno sa 10 ostalih saradnika.

Nijedan korporativan klijent ‘nije prešao kod njih’, a ukoliko je počeo da sarađuje sa advokatskom kancelarijom Veselinović, nije prestao da sarađuje sa svojim ranije angažovanim advokatskim kancelarijama.

Advokatska kancelarija Veselinović je prva i jedina javno objavila Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa preduzećem Dipos, te za prostor od 192 kvm plaća iznos na ime zakupnine od 290.000,00 RSD mesečno, što svakako ne predstavlja privilegovanu cenu."


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST